Trích từ Dân Chúa

Bắc Kinh hoãn vô hạn định các cuộc đàm phán với Vatican, tăng cường khủng bố tôn giáo

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//bac-kinh-hoan-vo-han-dinh-cac-cuoc-dam-phan-voi-vatican-tang-cuong-khung-bo-ton-giao/