Trích từ Dân Chúa

Ánh Sáng Dịu Dàng của Thiên Chúa toả sáng trong tình yêu khiêm nhường

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net//anh-sang-diu-dang-cua-thien-chua-toa-sang-trong-tinh-yeu-khiem-nhuong/