Trích từ Dân Chúa

4 nạn nhân của bạo lực chống Kitô hữu ở Kandhamal được thụ phong linh mục

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//4-nan-nhan-cua-bao-luc-chong-kito-huu-o-kandhamal-duoc-thu-phong-linh-muc/