Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đọc nhiều nhất

10 bài được đọc nhiều nhất trong 1 tháng qua:

  1. Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên
  2. Cái chết!
  3. “Sứ mệnh không thể?”, chủ đề của lễ hội tại Fribourg
  4. Giuseppe Toniolo, người đã đem tinh thần Kitô vào đời sống chính trị
  5. Mầu nhiệm các Thánh cùng thông công
  6. Lễ các Thánh Nam Nữ
  7. Mang Ánh sáng của Chúa Kitô đến cho tù nhân ở Philippines
  8. Tối Cao Pháp Viện Pakistan tha bổng Asia Bibi, Hồi Giáo cực đoan lập tức nổi loạn
  9. Sứ điệp Video ĐGH gửi các bạn trẻ Scholas Occurentes
  10. Thư các nghị phụ gởi giới trẻ

• Những bài đọc nhiều nhất trong 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 tháng qua.

Về Trang Nhất