Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đọc nhiều nhất

10 bài được đọc nhiều nhất trong 1 tháng qua:

  1. Phỏng vấn linh mục Louis Nguyễn Phúc Kim về việc mục vụ tại Canada
  2. Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội - đề tài truyền thông (chiều ngày III)
  3. Hội Nghị Thượng Đỉnh Bảo Vệ Trẻ Em ngày thứ hai: Đức Hồng Cupich thuyết trình
  4. Thảm họa lạm dụng tính dục: Giáo phận Ái Nhĩ Lan không có tiền trả cho các linh mục mùa Giáng Sinh vừa qua
  5. Bài thuyết trình của ĐHY Blaise Cupich
  6. Tóm lược bài thuyết trình của Đức Hồng Y Rubén Salazar Gómez
  7. Các Bề trên dòng tu sát cánh với ĐTC chống nạn lạm dụng
  8. Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm C
  9. Thuyết trình của ĐHY Luis Antonio Tagle
  10. Bài thuyết trình của ĐHY Rubén Salazar Gómez

• Những bài đọc nhiều nhất trong 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 tháng qua.

Về Trang Nhất