Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đọc nhiều nhất

10 bài được đọc nhiều nhất trong 1 tháng qua:

  1. Mừng Bổn Mạng Đan Viện Châu Sơn Sacramento California Hoa Kỳ
  2. Ủy Ban Giáo Hoàng Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên “cảm thấy được nâng đỡ” qua lá thư của ĐGH
  3. ĐTC Phanxicô: Đừng sống tương quan giả dối với Thiên Chúa
  4. Chứng Nhân Đức Tin Trong Thế Giới Phẳng
  5. Đức Thánh Cha bác bỏ những cáo buộc chống lại ngài của cựu sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ
  6. Toàn văn thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi toàn thể dân Chúa
  7. Bài Giảng Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới Các Gia Đình tại Dublin, Ái Nhĩ Lan của Đức Phanxicô
  8. Lời Ban Sự Sống Đời Đời
  9. Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang Quảng Trị
  10. Tuyên bố của GP San Jose về hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ vị thành niên bang Pennsylvania

• Những bài đọc nhiều nhất trong 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 tháng qua.

Về Trang Nhất