Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đọc nhiều nhất

10 bài được đọc nhiều nhất trong 1 tháng qua:

  1. Làm sao cho có đủ linh mục? Kinh nghiệm Giáo Phận Wichita Kansas
  2. Công bố tài liệu làm việc Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ
  3. Các vấn đề tính dục và giới tính sẽ được bàn thảo trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới
  4. Nhờ việc chống án tử hình mà thủ phạm giết hai nữ tu thoát bị hành quyết, giảm xuống án chung thân
  5. Hiện tình các Giáo hội Chính thống tại Ukraine
  6. Phi Luật Tân: Các Linh Muc được võ trang súng
  7. Lịch sử Hội Đồng Đại Kết các Giáo Hội Ki-tô
  8. Giáo Phận Đà Nẵng Khai Mạc Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  9. Tổng tu nghị thứ 16 Dòng Ngôi Lời
  10. Phương tiện truyền thông xã hội và trò chơi điện tử làm cho người ta mê mẩn như kẻ nghiện!

• Những bài đọc nhiều nhất trong 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 tháng qua.

Về Trang Nhất