Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đọc nhiều nhất

10 bài được đọc nhiều nhất trong 1 tháng qua:

  1. Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tại Chí Lợi
  2. Bí Tích Rửa Tội là ơn của Chúa Thánh Thần
  3. Hiệp sĩ Giacomo Dalla Torre được bầu làm Hiệp Sĩ Tối Cao của Dòng Hiệp Sĩ Malta
  4. Linh mục 64 tuổi dự thi Got Talent đã làm nhiều người rơi lệ trong bài Everybody Hurts
  5. Lãnh đạo đất nước theo tinh thần đức tin Kitô giáo: Alcide De Gasperi, một chính trị gia tài năng của Ý
  6. Hãy Yêu Thương Bằng Việc Làm
  7. Ngày hồng phúc của dòng nữ Đaminh Bùi Chu
  8. Giáo Hội chỉ cân bằng và đứng vững khi tiếp tục chuyển động
  9. Hàng chục ngàn nữ tu công giáo phục vụ sức khoẻ dân nghèo
  10. Các đặc thái của nền ván minh Canaan

• Những bài đọc nhiều nhất trong 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 tháng qua.

Về Trang Nhất