Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Marcel Văn bên tượng thánh Têrêsa

§ Les Amis de Van

Nguồn: Les Amis de Van

Marcel Van and his sister

Thầy Văn trong bộ áo dòng và cô em gái Anna Maria Tế đứng dưới tượng thánh Têrêsa, tại Đà lạt ngày 8-9-1952 (Perpetual profession of Van with Dalat September 8, 1952 Anne-Marie-Tê and Van under the statue of holy Thérèse)

Les Amis de Van

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.07.2006. 09:15