Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lời cầu nguyện dâng nước Việt Nam cho Chúa

§ Marcel Văn

Hỡi Chúa Giêsu chí ái! Chúa đã thấu tỏ nước V.N. nhỏ bé của Chúa đang khát tìm sự thật và chỉ ước sự bằng an. Vậy bởi Chúa, chúng con chỉ biết chạy đến kêu cầu Chúa là Chúa chân thật và là nguồn sự bằng an. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con, một hãy lấy lòng nhân từ thương xót, cứu vớt và che chở chúng con dưới cánh tay quyền phép Chúa. Xin cho chúng con được luôn luôn hưởng sự bằng an thật của Chúa, để trước con mắt hiền từ Chúa, chúng con đáng được gọi là con yêu của vua tình ái Giêsu. Xin Chúa hãy xua đuổi bất cứ những kẻ làm cho phong hoá tốt đẹp của nước chúng con phải suy vì thiệt hại. Xin hãy cứu chúng con cho khỏi kẻ thù độc dữ nhất là tội lỗi, và sau hết xin cho chúng con được trở nên một nước thuộc tình ái Chúa, là vua hằng sống hằng trị đời đời Amen.

mv31b.jpg

Lời cầu nguyện được viết đàng sau tấm ảnh kẹp sách mà Văn đã đưa cho cô em gái Anna Maria Tế. Lời cầu nguyện được gửi đến Canada và được đọc hàng ngày (Prayer written on the back of the left image. Van gave it to his younger sister Anne-Marie Tê before it was left to Canada so that it's recited the every day.

Marcel Văn

 

Prayer for Vietnam

Jesus lord, Beloved, you know well that your small Vietnam is thirsty for Truth and wishes only peace. Also, Lord, we take refuge in you, God of truth and source of peace. Does not give up us but by your mercy saves us and protects us under your powerful arms. Always grant to us peace, your true peace, so that in front of your soft eyes we are worthy to be called beloved children of King d' Amour Jesus. Drive out all those which harm our good moralities. Save to us the cruelest enemies who are the sins. And finally, that we became a kingdom of your Love, you who are the King eternal who reigns for the centuries. Amen.

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.07.2006. 09:05