Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Từ Trên Thập Tự

§ Lm Thomas Túy, OP

Từ Trên Thập Tự
Tác giả: A.D. Sertillanges, OP
Thomas Túy, OP chuyển ngữ)

TuTrenThapTu.jpg

Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu thành Roma: "Anh em hãy mặc lấy Đức Kitô" (13, 14). Tư tưởng này rất quan trọng cho đời sống thiêng liêng. Đó là ý nghĩa thánh nhân hiểu. Nhưng còn một ý nghĩa khác không kém quan trọng mà chúng tôi để ý tới và đề nghị cùng độc giả trong cuốn sách nhỏ này. Nó không phải là hoàn toàn bất khả thi cho những ai thành tâm yêu mến Chúa Cứu Chuộc: Hãy mặc lấy Đức Kitô cụ thể như khi Ngài chịu khổ hình trên thập tự.

Mục Lục

 1. Lời mở đầu
 2. Chương 1: Điểm quan sát
 3. Chương 2: Sion
 4. Chương 3: Nhà Cha Ngài
 5. Chương 4: Phòng tiệc ly
 6. Chương 5: Núi Ôlivêtê
 7. Chương 6: Khách bàng quan
 8. Chương 7: Người thân yêu
 9. Chương 8: Kẻ thù
 10. Chương 9: Ngôi mộ
 11. Chương 10: Thiên đàng
 12. Lời bạt

Lm Thomas Túy, OP

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.08.2009. 18:56