Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tôi theo đạo Chúa để tìm về Nguồn Sống (Lớp Dự Tòng)

§ Lm Đoàn Quang, CMC

Nguồn: xuanha.net

Download toàn bộ tài liệu này (2.8 Mb, dạng Microsoft Word)

"Các con hãy đi, tìm môn đồ từ khắp các dân, làm phép Rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ giữ những điều Thầy đã truyền dạy chúng con. Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,16-20).

Các bạn thiện chí thân mến,

Hôm nay ngày lễ Giáo hội Công giáo kính Thiên Chúa Ba ngôi là Cha-Con-Thánh Thần, tôi muốn nhắc lại những lời trên từ bài Tin mừng của thánh Matthêu đọc trong lễ hôm nay (11-6-2006) của Chúa nhật chu kì B (ABC). Chúa Giêsu trước khi lên trời, đã dạy bảo các môn đệ của Chúa phải "đi"...

Tôi không đi được, cũng không được đi, có đi cũng không đi khắp mọi nơi được, nhưng, tôi lại có thể "đi" gặp bạn qua lời cầu nguyện và màn ảnh này, để trình bày cho bạn về "những điều Chúa Kitô đã truyền dạy trong Kinh thánh" để bạn hiểu biết, tin theo và trở thành môn đệ Chúa như tôi, tức là bạn, và giới thiệu cho người thân của bạn Tìm về nguồn sống là chính Chúa Kitô Đấng đã phán: "Thầy là Đường đi, là sự Thật và là sự Sống" (Gioan 14,6).

Mỗi lần tôi sẽ trình bày cho bạn một bài theo kiểu hỏi-đáp. Hi vọng bạn sẽ thâu nhận dễ dàng, còn nếu có điều gì cần giải nghĩa thêm, tôi sẽ giải nghĩa cho bạn qua e-mail: mdoanquang@yahoo.com

Chúc bạn những điều tốt đẹp trên con đường tìm về đạo Chúa là Nguồn sống muôn đời hạnh phúc mà tôi muốn chia sẻ cho người bạn đầy thiện chí.

Lm Đoàn Quang, CMC

Mục Lục:

01. Lời đầu
02. Những khắc khoải ban đầu
03. Tại Việt nam có bao nhiêu đạo?
04. Trên các đạo, người Việt tin ở Trời
05. Trời tạo dựng vạn vật,loài người
06. Tổ tông loài người bất tuân lệnh Trời
07. Trời chọn dân riêng để cứu chuộc
08. Con Trời sinh làm người cứu dân
09. Chúa Giêsu Kitô truyền đạo mới
10. Chúa dạy những điều Tin
11. Chúa dạy những điều cầu Xin
12. Chúa dạy những điều phải Giữ
13. Chúa dạy những điều phải Lãnh
14. Chúa chết chuộc tội muôn dân
15. Chúa sống lại vinh quang
16. Chúa về lại trên trời
17. Chúa Thánh Thần xuống
18. Đức Mẹ Maria
19. Giáo hội Công giáo
20. Công giáo và các đạo khác
21. Liên lạc người sống-người chết
22. Chết, phán xét, thiên đàng, hoả ngục
23. Luyện ngục
24. Đạo Công giáo vào Việt nam
25. Người Công giáp xây đắp quê hương
26. Vua quan cấm đạo Công giáo
27. Kinh Thánh của người Công giáo
28. Sự đau khổ
29. Rửa tội để làm con Chúa
30. Đời sống mới trong Chúa Kitô
31. Nghi thức nhập đạo và Rửa tội
Download toàn bộ (2.8 Mb, dạng Microsoft Word)

 

Lm Đoàn Quang, CMC

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 10.07.2007. 10:48