Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tiên báo tại Garabandal

§ Hồng-Việt

Tiên báo tại Garabandal: Sự cảnh báo

Ðiều trước tiên, một cảnh báo sẽ xảy ra trên toàn thế giới ở trên không trung, giống như hai vì sao đụng vào nhau nhưng không rơi xuống đất … nó sẽ làm kinh sợ mọi thụ tạo ở khắp cùng trái đất … nó sẽ khủng khiếp hơn cả gấp ngàn lần những trận động đất… giống như nhưng trận lửa nhưng sẽ không đốt chay da thịt chúng ta… nó sẽ kéo dài rất ngắn nhưng với chúng ta nó có vẻ rất lâu dài… không loài nguời nào có thể cản ngăn nó xảy ra đươc. Nó sẽ đươc nhận biết là từ Thiên Chúa mà tới. Nó sẽ báo trước một sự trừng phạt … nó được xảy ra để thanh tẩy… giống như sự giãi bày ra hết tội lỗi của chúng ta và những gì chúng ta cảm nhận trong lòng sẽ thảm tệ hơn là chịu những đau khổ. Nó sẽ không giết chết chúng ta, nhưng nếu chúng ta có bị chết đó là do tại những cảm xúc bên trong mỗi người. Ngày tháng không đuợc tiết lộ nhưng chỉ biết chắc nó sẽ xảy ra trước ngày tuyên bố phép lạ sẽ đến.

Tiên báo tại Garabandal: Phép lạ

Ðiều thứ hai, một phép lạ sẽ xảy ra tai Garabandal trong vòng 12 tháng sau cuôc cảnh báo… Sẽ xảy ra vào ngày thứ Năm lúc 8:30 tối trong một ngày lễ kính một thánh tử đạo yêu mến Thánh thể (không phải ngày lễ kính Me hoặc Chúa)… Nó sẽ xảy ra trong tháng tư khoảng giữa từ ngày mùng 7 và 17 nhưng không xảy ra ngày mùng 7 hoặc 17… Nó sẽ đươc nhìn thấy trong vùng những cây thông và sẽ rất rõ ràng trong chung quanh vùng núi mà nơi này sẽ giống như một hí trường thiên nhiên. (Ghi chú: hàng triệu người có thể dễ dàng đứng vừa vặn chung quanh vùng núi này.) Người bệnh tật sẽ được lành bệnh … kẻ không tin sẽ trở lại…

Conchita biết rõ về phép lạ vĩ đại này cũng như chính xác về ngày tháng. Em sẽ tuyên bố 8 ngày trước khi phép lạ xảy tới. Những phương tiện truyền thông ngày tháng tới thế giới sẽ là chính phép lạ này. Nó sẽ có thể đươc quay phim, chụp hình, và truyền hình đi.

Tiên báo tại Garabandal: một dấu tín vĩnh viễn

Ðiều thứ ba, một dấu tín vĩnh viễn sẽ tồn lại tại Garabandal để kính nhớ tới phép lạ này như là một bằng chứng hiện hữu tình yêu thương của Mẹ chí thánh cho nhân loại. Nó là một “vật” chưa bao giờ nhìn thấy trên trái đất trước kia. Nó có thể đươc chụp hình nhưng không thể động tới được.

Tiên báo tại Garabandal: Sự Trừng Phạt

Lời tiên báo thứ tư tuỳ thuộc vào nhân loại có thi hành sứ điệp của Mẹ hay không. Thị kiến của “sự trừng phạt có điều kiện” này đã đem lại sự hãi hùng và đầy nước mắt cho các em thị nhân … Nếu xảy ra nó sẽ khủng khiếp hơn tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng được bởi vì nó sẽ là kết quả có trực tiếp bàn tay Thiên Chúa nhúng vào. Ðiều này không liên quan gì tới chiến tranh, cách mạng hoặc sự cứng cỏi của trái tim con người. Conchita nói, “Nếu án phạt xảy ra, và tôi tin rằng sẽ xảy tới, nó sẽ tới sau khi phép lạ đã đươc tiên hứa.”

Dịch thuật từ mạng http://www.garabandal.org/

Hồng-Việt

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.02.2008. 06:47