Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thánh Phaolô Tông Đồ

§ Linh Tiến Khải

ThanhPhaoloTongDo.jpg

MỤC LỤC

Chương I: TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

 1. Phaolô thành Tarso, một gương mặt nổi bật của Giáo Hội Kitô tiên khởi.
 2. Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh.
 3. Thánh Phaolô, nhà truyền giáo thời danh của Giáo Hội Kitô tiên khởi.
 4. Chiến thuật truyền giáo của thánh Phaolô.
 5. Thánh Phaolô, con người của Tin Mừng.

Chương II: DUNG MẠO CÁC CỘNG ĐOÀN KITÔ TIÊN KHỞI TRONG TƯƠNG QUAN VỚI THÁNH PHAOLÔ

 1. Gương mặt xã hội của các cộng đoàn kitô tiên khởi.
 2. Tương quan giữa thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn kitô tiên khởi.
 3. Thương con cho roi cho vọt: phương pháp sư phạm của thánh Phaolô.
 4. Phaolô, vị tông đồ gặp nhiều chống đối.
 5. Con đường thập giá của thánh Phaolô.

Chương III: THƯ TÍN: MỘT HÌNH THỨC TÔNG ĐỒ MỤC VỤ

 1. Nhà văn Phaolô.
 2. Các hình thái văn chương đặc biệt trong thư của thánh Phaolô.
 3. Một số hình thái văn chương đặc thú trong các thư của thánh Phaolô.
 4. Thể văn cánh chung khải huyền và khuyến dụ trong các thư của thánh Phaolô.
 5. Các kiểu hành văn chính trong các thư của thánh Phaolô.
 6. Tính chất xác thực và thống nhất trong các thư của thánh Phaolô.
 7. Việc thu thập các thư của thánh Phaolô.

Chương IV: MỘT VÀI ĐẶC THÁI TRONG TƯ TƯỞNG THẦN HỌC CỦA THÁNH PHAOLÔ

 1. Thần học gia Phaolô.
 2. Thánh Phaolô có phải là một nhà thần học hệ thống không?
 3. Các chặng trong tiến trình giáo huấn thần học của thánh Phaolô.
 4. Kitô học như đường nét thống nhất căn bản trong nền thần học của thánh Phaolô.
 5. Nét độc đáo trong tư tưởng của thánh Phaolô bắt nguồn từ đâu?
 6. Thánh Phaolô là môn đệ của Chúa Giêsu hay là vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo?
 7. Tính chất xa lạ và thời sự trong các thư của thánh Phaolô.

Chương V: THƯ GỬI TÍN HỮU THESSALONICA I & II

 1. Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thêxalônica
 2. Gương mặt của giáo đoàn Thêxalônica
 3. Kết cấu và nội dung thư I gửi Thêxalônica
 4. Nội dung phần 2 thư thứ I gửi Thêxalônica
 5. Hình thức cũ, Tin Thần và Nội Dung mới
 6. Tâm tình cảm tạ (Tx 1,2 – 10)
 7. Sự tuyển chọn nhưng không
 8. Cuộc sống thánh thiện và yêu thương huynh đệ
 9. Niềm hy vọng Kitô
 10. Tỉnh táo chờ đợi Chúa đến
 11. Sức lớn mạnh của Cộng đoàn Kitô Thêxalônica
 12. Những vấn nạn trong thư thứ II gửi Thêxalônica
 13. Ai là tác giả thư thứ II gửi tín hữu Thêxalônica
 14. Kết Cấu và Nội Dung
 15. Tính sổ đời trong ngày sau hết
 16. Ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu
 17. Các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt
 18. Lao động như một phần của ơn gọi làm người

ĐÔ Giuse Linh Tiến Khải

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.06.2009. 16:52