Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thánh Gioan Vianney: Bổn mạng các Cha Sở

§ Cha Lương

ThanhGioanVianney.jpg

Mục Lục

Lời Tựa

Phần I: SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA THÁNH GIOAN VIANNEY

Từ thời thơ ấu cho đến khi làm linh mục của Gioan Vianney

Phần II: TỪ KHI CHA GIOAN NHẬN XỨ ARS

Những Cách Thế Cha Gioan Đã Dùng

Phần III: DÂN CHÚNG TỪ KHẮP NƠI KÉO ĐẾN XƯNG TỘI VỚI CHA GIOAN TRONG NHỮNG NĂM 1826 - 1859

Phần IV: CHA GIOAN VIANNEY CHỮA BỆNH PHẦN XÁC, PHẦN HỒN

Phần V: NHỮNG NHÂN ĐỨC MÀ CHA GIOAN THƯỜNG LUYỆN TẬP

Tác giả: M. Cardo
Người dịch: Cha Lương

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.06.2009. 16:52