Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa

§ Dân Chúa

Kính Thánh Tâm Chúa

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người.

Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

 1. Tháng Sáu: Tháng Tình Yêu, Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 2. Gương Chúa Giêsu, tác phẩm được xếp loại là sách được đọc nhiều nhất, chỉ sau Thánh Kinh mà thôi.
 3. Linh Mục Của Thánh Tâm Chúa Giêsu, +GM JB Bùi Tuần
 4. Trái Tim Chúa Giêsu, Lm Giuse Nguyễn Minh Chánh
 5. Thánh Tâm Chúa Giêsu: Kho tàng tình yêu, Lm Nguyễn Hữu Thy
 6. Thánh Thể Bí Tích Tình Yêu, Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 7. Cùng với Thánh Jude, chúng ta cầu nguyện đến Thánh Tâm Chúa, Anthony Lê
 8. Lời Nguyện Cầu cho những thiếu xót và thờ ơ của chúng ta mỗi ngày, Anthony Lê
 9. Kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, Anthony Lê
 10. Hiến dâng gia đình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu
 11. 12 Lời Hứa của Trái Tim Cực Thánh Chúa Kitô, Anthony Lê
 12. Tháng Kính Thánh Tâm Chúa, Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS
 13. Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Hiện tại, 1969
 14. ĐTC Trình Bày về Trái Tim Chúa Giêsu như là Nguồn của Lòng Từ Bi Nhân Ái, Anthony Lê
 15. Phép Thánh Thể Chính Là Bí Mật Của Tình Yêu, Anthony Lê
 16. Đây Là Trái Tim Rất Mực Yêu Thương, Trần Mỹ Duyệt
 17. Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, +GM JB Bùi Tuần
 18. Tình Yêu Và Phục Vụ, Lm Nguyễn Hồng Giáo
 19. Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Nxb Hiện Tại, 1969
 20. Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lm Thomas Túy, O.P.
 21. Tháng 6: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nguyệt San Mục Vụ Giáo phận Vĩnh Long
 22. Nhân ngày lễ Thánh Tâm: Một Suy Tư Về Ðời Yêu Thương, Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
 23. Tháng Thánh Tâm Chúa Kitô: Chiêm Ngắm Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa, Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
 24. Thánh Tâm là một Lễ của Tinh Yêu Thiên Chúa, Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
 25. Tháng Sáu và Trái Tim Thương Người, +GM JB Bùi Tuần
 26. Tháng Thánh Tâm, tháng tình yêu, Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb

Đọc nhiều nhất Bản in 19.06.2007. 18:10