Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thần Khí Thiên Chúa

§ Phó tế GB Nguyễn văn Định

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA: Chúa nhật Chúa Hiện Xuống (04-06-06)

Tin Mừng cho người muốn đọc/nghe:

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau:

Bài đọc 1: (Công vụ 2:1-11). “Và ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác…” (câu 4)

a/ Bạn kể những việc làm của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh?

b/ Những ân huệ của Thánh Thần ngày xưa và hôm nay như thế nào?

Bài đọc 2: (1Cor 12:3b-7;12-13). “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung.” (câu 7)

a/ Bạn nghĩ thế nào trong Hội Thánh có nhiều đoàn thể... khác nhau?

b/ Tôi đã học hỏi được Chúa Thánh Linh những gì qua người khác?

Bài Tin Mừng: (Gioan 20:19-23). Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (câu 22)

a/ Chúa đã thổi hơi là Thánh Thần cho tôi để phục vụ cho những ai?

a/ Bạn được Chúa Thánh Thần nhắc nhở qua những dấu chỉ nào?

b/ Tôi làm gì để Chúa Thánh Thần canh tân gia đình và Hội Thánh?

B- Danh hiệu và việc làm của Chúa Thánh Thần cho Tín hữu:

Theo Kinh Thánh có khoảng 25 Danh hiệu về Chúa Thánh Thần như: Thần Khí Nghĩa Tử, Thần Khí Sự Sống, Thần Khí Khôn Ngoan, Thần Khí Sự Thật… mà người Kitô hữu cần biết và sống như sau:

1/ Thánh Thần của Thiên Chúa (x. 1Cor 2:10= Chúa tỏ Thánh Linh)

2/ Thần của Giêhôva (x.Isaia 61:1)= Thần Khí Chúa ngự trên tôi) 3/Thần của Thiên Chúa hằng sống ( x.2Cor 3:3=Anh là bức thư của..)

4/ Thánh Linh của Chúa Kitô (x. Rom 8:9= Thuộc về Chúa Kitô)

5/ Thánh Linh của con Chúa (x. Galát 4:6= Kêu lên rằng; A-ba! Cha)

6/ Thánh Linh của Lời hứa (x. Êph 1:3= …Đấng Chúa đã hứa)

7/ Thánh Linh của sự Thánh khiết (x. Rom 1:4=Bởi sự sống lại…)

8/ Thần phán xét (x. Isaia 4:4= Khi Chúa đem Thần Công bình…)

9/ Thần Chân Lý (x. Ga 14:1417= Thế gian không thể lãnh nhận…)

10/Thần khôn ngoan và Thông Sáng(x.Isaia 11:2=Thần của Giêhôva)

11/Thần Mưu Toan và Sức Mạnh(x. Công vụ 1:8= chiếm hữu ta)v.v..

C- Đời sống Kitô hữu trong Thần Khí:

1/ Atanase trong đầu thế kỷ IV nói: “Nếu Ngôi Lời đã làm người mang xác thịt thì chính là để cho chúng ta trở nên những người mang Thần Khí.” Nếu Thiên Chúa không cho ta Thần Khí thì ta chỉ biết Đức Kitô mà thôi, biết Ngài con người thánh thiện và gương mẫu.

Bạn chỉ mới chạm đến bên ngoài, chưa đi vào bề trong=Sức hút của Thần Khí. Bạn thấy gia đình, và giáo xứ có sức sống nào?

2/ Khi bạn gặp gỡ Đức Kitô đích thực, bạn sẽ là một Kitô hữu đón tiếp Ngài đang sống và đang hiện diện ở chỗ thâm sâu nhất cuộc sống của mình, cuộc sống của thế giới này. Nhận Ngài làm chủ đời mình là ơn của Thần Khí. Bạn có cảm nhận điều này không?

3/ Chỉ ngài và trong Ngài mà thôi, bạn mới thực sự là Kitô hữu; nhưng luôn kín đáo trong hành động. Cũng như Đức Giêsu không loan báo Ngài là đích điểm, nhưng là đường dẫn đến Cha. Với Đức Thánh Linh, Ngài còn kín đáo hơn: Ngài làm việc để phục vụ Chúa Cha. Ngài không xuất hiện. Ngài là hơi thở, sức nóng, là cảm hứng kín đáo. Ngài ở đây, Ngài đi qua không ai để ý đến.

D- Câu Kinh Thánh thúc đẩy bạn và tôi chọn Sống tuần này:

NÓI XONG, NGƯỜI THỔI HƠI VÀO CÁC ÔNG VÀ BẢO: “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN,” (Ga 20,22)

Ngay bây gìờ tôi phải sẵn sàng để Chúa Thánh Linh làm việc:

1/ Suy niệm Lời Chúa luôn để lắng nghe Chúa Thánh Thần nhắc bảo.

2/ Bạn cầu nguyện như hơi thở để dẫn tới hiệp thông với mọi người.

3/ Tôi luôn sinh hoạt Cộng đoàn trong nhà thờ, tại tư gia và xã hội.

4/ Sinh nhiều hoa trái như: vui mừng, mến yêu, nhân hậu, hiền từ…

E- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa để cầu nguyện:

Lạy Cha, Đức Giêsu đã đứng giữa các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em.” Xin cho con biết thực hiện những Lời của Thần Khí Cha, để lúc nào con cũng có vui mừng và bình an trong tâm hồn.

Hoa thơm cỏ lạ: VUI MỪNG LÀ HOA QUẢ CỦA THÁNH LINH (Joy is a fruit of the Spirit)

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI. (Ga 3,30)

Pt GB Nguyễn văn Định

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2006. 10:26