Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tam Điểm

§ Phong Trần

(Bè nhiệm, hội thợ nề tự do, franc-maÇonnerie)

Tác giả: William Guy Coer

1.- Đôi Dòng Lịch Sử

Linh mục A. Baruel (1741-1820), dòng Tên, nhận định: “Các cuộc khủng hoảng tinh thần từ trước tới nay, đặc biệt rộ lên từ thế kỷ 18, đều do Tam điểm (Tđ) chủ trương và điều khiển để chống phá Công giáo”

Nguồn gốc Tam điểm (Tđ) không ai biết chắc chắn. Có lẽ nó bắt nguồn từ một nghiệp đoàn thợ nề chuyên nghiệp xây cất các thánh đường, xuất phát ở Lombardia, bắc Ý, thủ phủ là Milan, vào thế kỷ VIII, rồi bành trướng khắp châu Âu (tk XI-XII). Vì các hội viên phải thề giữ bí mật nên nghiệp đoàn có tính cách một “hội kín” hay “thợ nề tự do” (franc-maÇonnerie).Gọi là Tam điểm vì căn cứ vào chữ ký của mỗi hội viên đều có 3 chấm bên cạnh như mật hiệu để nhận nhau.

Các hội viên đều được tuyển chọn từ những phần tử trí thức và quý phái. Khi gia nhập phải qua nghi lễ “rữa tội”, nhận một con thú làm thần hộ mệnh như hổ, rắn, gà, ngựa, khỉ…và phải tuyên thệ giữ tuyệt mật các hoạt dộng.

Hội viên mang trên tay một nhẫn bạc, trên mặt chạm hình tam giác, thêm mũi tên nếu là cấp lớn. Có nhiều chi hội(loge). Mỗi chi hội do một huynh trưởng (venerable) phụ trách. họ thường họp ở một nơi gọi là đền thờ (temple) để nhắc lại các đền thờ của vua Salomon.

Có 32 cấp bậc: thông thường là Thợ tập sự (Apprenti), tới Thợ bạn (Compagnon) và Thợ cả (Maître). Cấp lãnh đạo được chọn trong các Thợ cả họp thành Ban Trung Ương (Centre). Phụ nữ được gia nhập như hội viên tán trợ.

2.- Mục Đích

Mục đích của Tam điểm là triệt hạ các tôn giáo nhất là Đạo thờ Thiên Chúa, đặc biệt là Đạo Công Giáo, để xây dựng một toà nhà hạnh phúc lý tưởng cho nhân loại, giải phóng con người khỏi dốt nát, mê tín, nô lệ và bị áp bức. PHƯƠNG CHÂM họ nêu lên là: Bình Đẳng, Tự Do và Huynh Đệ.

Hội bành trướng mạnh ở Châu Âu, rồi lan tràn sang Mỹ Châu.

Phong Trần

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.03.2008. 15:30