Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sống sứ điệp Lòng Thương Xót

§ Phaolô Phạm Xuân Khôi

VietCatholic News (Thứ Tư 26/03/2008 10:16)

Để đáp lại lời kêu gọi mà Chúa Giêsu đã truyền cho Thánh Faustina, phong trào tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa Giêsu đang lan tràn khắp nơi trên thế giới. Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta có những nhóm học hỏi, thảo luận và áp dụng sứ điệp Thương Xót vào đời sống. Nhưng có lẽ phần lớn người Việt Nam chỉ có lần Chuỗi Thương Xót và làm Tuần Cửu Nhật Thương Xót, và hầu như không mấy chú tâm những phần quan trọng khác của sứ điệp Thương Xót.

Khi chọn Thánh Faustina là tông đồ của Lòng Thương Xót, Chúa trao cho Chị ba sứ vụ chính là:

Divine_Mercy_01.jpg

Vậy sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn chúng ta truyền bá cho cả nhân loại không phải chỉ là lần Chuỗi Thương Xót hay làm Tuần Cửu Nhật Thương Xót để lãnh nhận ơn Toàn Xá, mà làm cho người ta nhận biết Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, dù họ tội lỗi đến đâu đi nữa, qua chính cách sống đầy thương xót của chúng ta. Muốn được như thế, chúng ta phải thường xuyên học hỏi Thánh Kinh và những gì Chúa dạy trong Nhật Ký của Thánh Faustina và đem ra thực hành.

Sứ điệp này có thể được tóm tắt bằng ba chữ ABC:

A - Ăn năn tội lỗi và cầu khẩn ơn Thương Xót.

Thiên Chúa muốn mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi, đến với Người qua việc cầu nguyện không ngừng, ăn năn tội lỗi và xin Chúa đổ tràn Lòng Thương Xót trên chúng ta và trên toàn thế giới.

Chúa Giêsu nói với Chị Faustina:

Con ơi, hãy viết những điều này. Nói cho thế gian về Lòng Thương Xót của Ta; hãy làm cho cả nhân loại nhận ra Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Nó là dấu hiệu của những ngày sau hết; sau đó ngày Công Lý sẽ đến. Trong khi còn thì giờ, hãy làm cho nhân loại trông cậy vào nguồn xót thương của Ta; cho họ được hưởng lợi ích từ máu và nước đã vọt ra cho họ” (Nhật Ký 11, 229-230).

"Con ơi, hãy nhìn vào hố thẳm của Lòng Thương Xót Ta và chúc tụng ngợi khen Lòng Thương Xót này của Ta. Hãy làm thế này: Tụ họp tất cả những người tội lỗi trên toàn thế giới và nhận chìm họ vào trong hố thẳm của Lòng Thương Xót Ta. Ta muốn hiến thân cho các linh hồn; con ơi, Ta khao khát các linh hồn. Trong ngày Đại Lễ của Ta, Ngày Đại Lễ Thương Xót, con sẽ đi khắp thế giới và đem các linh hồn yếu ớt đến Suối Thương Xót của Ta. Ta sẽ chữa lành và thêm sức cho chúng” (Nhật Ký, 206).

B - Biết thương xót người.

Thiên Chúa muốn chúng ta nhận lãnh sự thương xót của Ngài và làm cho nó tràn qua chúng ta đến người khác. Ngài muốn chúng ta yêu thương và tha thứ cho tha nhân như Ngài đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta.

Chính Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm những công việc thương xót, “Những công việc thương xót phải thực hành vì yêu Ta. Con phải tỏ Lòng Thương Xót tha nhân mọi nơi và mọi lúc. Con không được chùn bước hay từ khước làm điều này." (Nhật Ký, 742).

Chúa Giêsu nói: “Con phải là hình ảnh sống động của Cha qua tình yêu và Lòng Thương Xót, vậy hãy luôn thương xót người khác, nhất là những người tội lỗi.” (Nhật Ký, 1446)

Một cách tốt nhất để thương xót ngươì khác là tích cực rao truyền việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa. Rao truyền không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng việc làm, nhất là sống đời nhiệm tích, tôn sùng Thánh Thể, bảo vệ sự sống, và thực thi các việc thương xót cả phần hồn lẫn phần xác. Chúa Giêsu đã hứa: “Ta sẽ che chở những linh hồn truyền bá và tôn vinh Lòng Thương Xót Ta cả đời như mẹ hiền che chở con thơ, và trong giờ chết Ta sẽ không là Quan Án của họ, mà là Đấng Cứu Độ đầy Thương Xót” (Nhật Ký, 1075).

C - Cậy trông và tín thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu.

christ_of_divine_mercy_and_his_apostle_saint_faustina.jpg

Thiên Chúa muốn chúng ta biết rằng ân sủng của Lòng Thương Xót Người tùy thuộc vào lòng tín thác của chúng ta. Càng tín thác nhiều, chúng ta càng nhận được nhiều.

Sứ điệp Chúa ban cho Thánh Faustina kêu gọi ta quay về với Lòng Thương Xót của Chúa với một lòng tín thác để lãnh nhận sự thương xót với lòng biết ơn, và để thương xót tha nhân.

Sứ điệp này kêu gọi chúng ta sống khiêm nhường, vì những người kiêu ngạo tin rằng những thành quả họ đạt được là do sức mình chứ không phải do ơn Chúa. "Tất cả anh em hãy mặc lấy sự khiêm nhường đối với nhau vì Thiên Chúa chống người kiêu ngạo, và ban ơn sủng cho người khiêm nhường" (1 Phêrô 5:5)

Chúa nhấn mạnh, "Các ơn của Lòng Thương Xót của Ta chỉ được lãnh nhận bằng một phương cách mà thôi, đó là tín thác. Linh hồn nào tín thác nhiều sẽ nhận được nhiều" (Nhật Ký, 1578).

Tín thác bao hàm việc trở về với Thiên Chúa, một sự thay đổi đời sống theo Chúa thật, và sám hối cùng tha thứ cho những người thù nghịch ta. Nếu chúng ta thật sự tín thác vào Chúa, thì chúng ta sẽ không còn lo lắng, sợ sệt, và thất vọng: "Vì vậy, đừng lo lắng, mà nói rằng 'Chúng tôi sẽ ăn gì?' hay 'Chúng tôi sẽ uống gì?' hoặc 'Chúng tôi sẽ mặc gì?' vì dân ngoại tìm kiếm những sự đó, và Cha chúng ta ở trên trời biết các con cần gì. Nhưng hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước, và các con cũng sẽ có những điều đó" (Mt 6:31-33).

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vác thập giá mà theo Người khi Người dùng những thử thách chúng ta chịu để kéo chúng ta đến gần Người. Người nói với Chị Faustina: "Các linh hồn chỉ được mua bằng một giá, đó là sự đau khổ hợp làm một với sự đau khổ của Ta trên Thánh Giá. Tình yêu tinh tuyền hiểu những lời này, tình yêu xác thịt sẽ không bao giờ hiểu chúng" (Nhật Ký, 324). Chính nhờ trưởng thành trong thử thách mà chúng ta nhận ra cuộc đời thật phù phiếm, nhìn nhận sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa, và có bình an thực sự là bình an mà chỉ một mình Chúa mới có thể ban cho. "Thầy đã nói với các con rằng trong Thầy các con có bình an. Trong thế gian các con có đau khổ; nhưng hãy vui mừng lên. Thầy đã khắc phục thế gian” (Gioan 16:33).

Khi hiện ra với Thánh Faustina, Chúa cho Chị thấy hai luồng ánh sáng phát ra từ vết thương ở trái tim Người. Luồng ánh sáng đỏ, Chúa Giêsu giải thích, "Luồng trắng tượng trưng cho Nước làm cho linh hồn nên công chính. Luồng đỏ tượng trưng cho Máu là sức sống của linh hồn... Hai luồng sáng này chiếu ra tận đáy của Lòng Thương Xót dịu hiền của Ta khi Trái Tim đang hấp hối của Ta được mở ra bởi lưỡi đòng trên Thánh Giá" (Nhật Ký, 299). Nói cách khác, hai luồng sáng này biểu thị các Bí Tích Thương Xót: Thánh Thể và Hòa Giải. Qua Bí Tích Thánh Thể (Máu Thánh) mà chúng ta nhận lãnh lương thực, và qua Bí Tích Hòa Giải (Nước) mà linh hồn chúng ta được rửa sạch. Chúa Giêsu nói: "Phúc thay cho ai ẩn náu dưới sự che chở của hai luồng sáng này, vì tay công thẳng của Thiên Chúa không đụng đến người ấy" (Nhật Ký, 299).

Vì Tình Yêu cao vời của Chúa, Người ban cho chúng ta Bí Tích Thánh Thể và Hòa Giải, cho chúng ta ân sủng và thần lương trên đường lữ thứ trần gian. Vì thế, chúng ta cần sống một đời nhiệm tích để thi hành sứ điệp của Chúa. Người mời gọi chúng ta tự hạ mà đến cùng vị đại diện Người mà thú tội chúng ta, và cố gắng không phạm tội nữa. Trong Phép Thánh Thể, chúng ta lãnh nhận Bánh Ban Sự Sống, Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu. "Vì Thịt Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta sẽ ở trong Ta, và Ta ở trong người đó" (Gioan 6:55-56).

Qua Bí Tích Hòa Giải chúng ta giao hòa cùng Thiên Chúa và anh em. Qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta kết hợp với Chúa để một ngày một nên giống Chúa hơn và kết hợp với anh chị em chúng ta là những phần tử của Nhiệm Thể Chúa để chia sẻ với họ tất cả tình yêu thương và sự sống của chúng ta. Nhờ đó chúng ta thật sự yêu tha nhân vì yêu Chúa.

Kết Luận

Mặc dầu những cách sùng kính mà Chúa dạy Thánh Faustina thật quan trọng, nhưng toàn thể sứ điệp Thương Xót kêu gọi chúng ta hãy để Thiên Chúa điều khiển cuộc đời mình và tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta phải trở nên bình chứa thương xót; luôn tỏa tình yêu và Lòng Thương Xót đối với tha nhân. Sứ điệp Lòng Thương Xót không phải là điều mới mẻ, nhưng là một lời nhắc nhở điều mà Hội Thánh luôn dạy là Thiên Chúa là Đấng hay thương xót và tha thứ, và chúng ta cũng phải làm như vậy trong cách cư xử của chúng ta với người khác. "Phúc cho những ai có Lòng Thương Xót vì họ sẽ được thương xót" (Mt 5:7).

(Trích dịch từ Nhật Ký của Thánh Faustina.)

Phaolô Phạm Xuân Khôi

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 26.03.2008. 09:46