Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài 41: Quan Điểm Của Các Em Ở Lứa Tuổi Thanh Thiếu Niên Về Tình Dục

§ Anthony Lê

VietCatholic News (17/07/2006)

A. Các Em Nói Về Việc Giữ Gìn Tình Dục (Teens Talk about Saving Sex)

Marisol GarciaMarisol Garcia

“Many girls who are having pre-marital sex are looking for love in the wrong places. The best reasons for saving sex for marriage are to keep yourself pure for your husband and to live your life away from that sin.” - Marisol Garcia, 16, Wilmington, California

“Rất nhiều bạn gái nào đang có chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân thì các bạn đang tìm tình yêu ở những chổ không đúng rồi. Những lý do tốt nhất của việc lưu giữ tình dục cho hôn nhân chính là để giữ cho bản thân bạn được thuần khiết trong trắng cho người chồng của bạn và để sống tránh xa tội lỗi.” - Marisol Garcia, 16, Wilmington, California

Joshua HamiltonJoshua Hamilton

“I’m saving sex for marriage because I want my virginity to be a gift to my future wife. If a friend was afraid of losing her boyfriend because she wanted to say ‘No’ to sex, I would tell her to let the boy go. If he truly loves her, he won’t make her do anything she’s not comfortable with.” – Joshua Hamilton, 20, Mount Juliet, Tennessee

“Tôi giữ lưu tình dục cho hôn nhân vì tôi muốn sự trinh khiết của tôi là món quà cho người vợ tương lai của tôi. Nếu một người bạn gái sợ mất đi người bạn trai của cô ấy vì cô ấy muốn nói ‘Không’ với tình dục, thì tôi muốn nói cho cô ấy biết là hãy từ bỏ người bạn trai ấy đi. Nếu người bạn trai đó thật sự yêu cô ta, thì anh ta sẽ không làm bất cứ điều gì mà cô ta không cảm thấy thoải mái.” – Joshua Hamilton, 20, Mount Juliet, Tennessee

David ShippsDavid Shipps

“My virginity is the one gift that I have never given anyone, and on my honeymoon night I can give my gift to the one person I will be with forever. I avoid pressures to have sex by dating a Godly woman who does a wonderful job of not tempting me. We also stay out of environments in which it would be difficult to stay controlled.” – David Shipps, 21, Denton, Texas

“Sự trinh tiết của tôi là một món quà mà tôi chưa bao giờ trao nó cho bất kỳ ai, và vào đêm trăng mật tôi trao món quà của tôi cho một người mà tôi sẽ cùng tâm đầu ý hợp. Tôi tránh các áp lực hòng có chuyện ân ái tình dục bằng cách hẹn hò với người con gái thánh thiện, người vốn sẽ không dụ dỗ tôi. Chúng tôi cũng muốn tránh xa các môi trường mà rất khó để cho chúng tôi có thể tự kiểm soát được chính mình.” – David Shipps, 21, Denton, Texas

Rachel ShepardRachel Shepard

“I know it is true love when I care more about someone else’s happiness than my own. I avoid pressures to have sex by not even getting close to it. My boyfriend and I have decided to respect each other’s bodies. As long as private parts remain private, it’s easier to avoid sex until you’re married. I do not wear revealing clothes because it encourages guys to lust. (Face the facts, girls!) I also like knowing that my husband is the only man who’ll see so much of my body.” – Rachel Shepard, 17, Mt. Juliet, Tennessee

“Tôi biết được đó là một tình yêu thật sự khi tôi quan tâm đến hạnh phúc của người nào đó hơn chính bản thân tôi. Tôi tránh xa các áp lực của chuyện quan hệ tình dục thậm chí bằng cách không bao giờ đến gấn nó. Bạn trai của tôi và tôi đã quyết định tôn trọng thân thể của nhau. Miễn là các bộ phận kín vẫn còn nguyên vẹn, kín đáo, thì chẳng có khó khăng gì để tránh tình dục cho đến khi bạn cưới nhau. Tôi cũng không mặc quần áo gợi dục vì nó kích thích thói dâm ô của nam giới. (Các cô gái hãy tĩnh dậy đi!) Tôi cũng muốn biết rằng chồng tôi chỉ là người đàn ông duy nhất có thể thấy phần nhiều thân thể của tôi mà thôi.” – Rachel Shepard, 17, Mt. Juliet, Tennessee

Katherine ByrneKatherine Byrne

“I don’t want to share the physical intimacy of sex with anyone other than my husband primarily because without the spiritual intimacy one cannot experience the fullness or joy of sex. In other words, premarital sex is cheating and it robs you of self-respect. I avoid pressures to have sex by dating guys of like mind and beliefs. That means guys who don’t just ‘understand’ your beliefs but who accept and profess them.” – Katherine Byrne, 21 Dublin, Ireland

“Tôi không muốn chia sẽ sự mất thiết của tình dục thể xác cho bất kỳ ai hơn là người chồng của tôi là chính yếu bởi vì không có sự mật thiết về tâm linh, con người không thể nào cảm nghiệm được trọn vẹn hay vui vẽ trong việc quan hệ ân ái tình dục. Hay nói cách khác, quan hệ tình dục trước hôn nhân chính là sự lừa dối và nó đánh cướp đi lòng tự trọng của chính bạn. Tôi tránh những áp lực quan hệ tình dục bằng việc hẹn hò với những anh chàng nào có cùng suy nghĩ và tín ngưỡng giống như tôi. Điều đó có nghĩa là những chàng nào chỉ cần không ‘hiểu’ về những tín ngưỡng của tôi thôi, tôi cho ra rìa ngay, ngoại trừ những chàng nào chấp nhận và dám tuyên xưng các tín ngưỡng của mình.” – Katherine Byrne, 21 Dublin, Ireland

“Think twice before giving away that special gift meant for your spouse. I ’m a virgin and I’ve found that not having sex is one of the smartest things I have done in life. When you prove to yourself that you can control one of the greatest feelings on earth within you, you’ll find that all other tasks in life become easier.” – Eddie Reay, 20, Newbury Park, California

“Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi cho đi món quà hết sức vô giá có ý nghĩa rất lớn với người bạn đời của bạn. Tôi vẫn còn trinh tiết và tôi nhận thấy rằng việc không có mối quan hệ tình dục là một trong những điều thông minh nhất mà tôi đã làm được trong cuộc sống của tôi. Khi bạn tự chứng tỏ với chính bản thân mình là bạn có thể kiểm soát một trong những cảm giác lớn nhất trên trái đất này, ngay bên trong thân thể của bạn, thì bạn sẽ tìm thấy những công việc khác trên đời này trở nên dễ dàng hơn.” – Eddie Reay, 20, Newbury Park, California

B. Các Em Nói Về Việc Có Quan Hệ Tình Dục (Teens Talk about Having Sex)

B1. Cảm Giác Của Em Như Thế Nào Sau Khi Quan Hệ Tình Dục Lần Đầu Tiên? (What were your feelings after having sex for the first time?)

“I felt strange and, in a sense, used. It was like we were both caring for the same person – him. I felt left out of it.” — Elizabeth, 15

“Tôi cảm thấy xa lạ, theo nghĩa là, bị sử dụng. Nó giống thể như là cả hai chúng tôi đều lưu tâm đến cho một người – là hắn ta. Tôi cảm thấy mình bị bỏ ra rìa.” — Elizabeth, 15

“I felt angry. I had promised myself I would wait till I was married, but I did it anyway. Now it was too late. I had lost my virginity.” — Alice, 15

“Tôi cảm thấy giận dữ. Tôi đã hứa với chính bản thân mình là tôi sẽ đợi cho đến hôn nhân, thế mà tôi đã không giữ được. Giờ đây đã quá trể rồi. Tôi đã thất tiết rồi.” — Alice, 15

“The only reason I went out with her was for sex. Once I got it, I was satisfied and I didn’t want to be around her.” — Bobby, 17

“Lý do duy nhất tôi đến với cô ấy là chuyện tình dục. Một khi tôi đã có được rồi, thì tôi đã thỏa mãn và chẳng cần muốn gần với cô ấy nữa để làm chi.” — Bobby, 17

“I felt shy and I didn’t want to see her again or to look at her when we passed in the hall.”— Louis, 15

“Tôi cảm thấy nhút nhát và không muốn gặp cô ấy nữa hay nhìn đến cô ấy khi chúng tôi vượt qua nhau nơi hành lang.” — Louis, 15

B2. Thế Tình Dục Có Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đối Với Mối Quan Hệ Của Em? (How did sex affect your relationship?)

“You have special ties – a bond. You’ve given yourself to him completely, shared your body with him, and satisfied his needs. You think there will always be a commitment from him and are angry and hurt then you see there is none.” — Melissa, 17

“Bạn có những ràng buộc đặc biệt – một sự kết nối. Bạn đã trao trọn chính bản thân bạn cho hắn, chia sẽ thân thể của bạn với hắn, và thỏa mãn những nhu cầu của hắn. Bạn nghĩ là hắn sẽ cam kết một điều gì đó với bạn, rồi bạn giận dỗi, và bị thương tổn vì hắn vẫn trơ ra đó.” — Melissa, 17

“He told me he loved me and he would never leave me. When we broke up, I was going to commit suicide. I thought no other guy would ever go with me.” — Shannon, 17

“Hắn nói là hắn yêu tôi và hắn sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Khi chúng tôi chia tay, tôi đã chuẩn bị quyên sinh. Tôi nghĩ sẽ không còn chàng nào nữa sẽ đến với tôi nữa.” — Shannon, 17

“You get bored. It’s like a kid with a toy. When he first gets it, he spends all day with it. Then after he breaks it in, it’s not fun anymore, so he finds another toy.” — Reggie, 16

“Bạn cảm thấy buồn chán. Hắn giống như đứa trẻ với trò chơi. Khi hắn lần đầu tiên có được, hắn dành ra cả ngày với nó. Và sau khi hắn đột nhập vào, chẳng còn gì là vui thú nữa, thế là hắn tìm đến trò chơi khác.” — Reggie, 16

“At first I really liked her, but after I had sex with her, I saw she wasn’t all I thought she was.” — Antonio, 17

“Thoạt đầu tôi thật sự thích cô ta, thế nhưng sau khi tôi quan hệ tình dục với cô ta, tôi mới thấy rằng cô ta chẳng phải là tất cả những gì mà tôi nghĩ là cô ta đã.” — Antonio, 17

“I felt real easy and cheap, even though I’m really not. I just needed to be loved.” — Coco, 17

“Tôi thật sự cảm thấy mình quá dẽ dãi và rẻ tiền, mặc dầu thậm chí tôi không phải vậy. Tôi chỉ cần được yêu thương mà thôi.” — Coco, 17

B3. Em Có Nghĩ Là Em Cứ Tiếp Tục Quan Hệ Tình Dục Một Khi Mà Em Đã Một Lần Rồi Không? (Do you think you have to keep having sex once you’ve started?)

“No. Maybe the one you did it with was a mistake and now you’ve learned a lesson. Why make the same mistake twice?” — Randie, 16

“Không. Có lẽ lần mà bạn đã có thì đó là một sự sai lầm, và bây giờ bạn đã học ra được một bài học. Tại sao bạn phạm cùng lổi đó tới hai lần?” — Randie, 16

“No. As a matter of fact, I think you can wait until you’re married, and then you will feel like a virgin, even if you’re not one.” — Dana, 16

“Không. Thật sự mà nói, tôi nghĩ là bạn có thể đợi cho đến khi bạn kết hôn, và rồi bạn sẽ cảm thấy mình giống như là một người còn tiết trinh mặc dầu là bạn không phải.” — Dana, 16

B4. Thế Điều Khuyên Nào Mà Các Em Muốn Đưa Ra Cho Những Bạn Chưa Bao Giờ Quan Hệ Tình Dục? (What advice would you give a teenager who is not sexually active?)

“Wait until you’re married. Then when you have sex, it will mean something – that you’re in love with your husband and want him to be the first.” — Raquel, 17

“Hãy đợi cho đến khi nào bạn kết hôn. Rồi khi đó hẳn quan hệ tình dục, lúc đó nó sẽ có một ý nghĩa nào đó – rằng bạn đang yêu người chồng của bạn và muốn anh ấy là người đầu tiên của bạn.” — Raquel, 17

“Wait until you’re married. Young men today are looking for young women who have not been used, abused, and accused.” — Robert, 18

“Hãy đợi cho đến khi bạn kết hôn. Thanh niên trẻ thời nay đang tìm kiếm những thanh nữ trẻ nào mà chưa từng bị sử dụng, lạm dụng và tố cáo.” — Robert, 18

“If I was a girl, I would not give it up until I got married. You just can’t trust these guys.” — Jeremy, 16

“Nếu tôi là một cô gái, tôi sẽ không cho mãi cho đến khi tôi kết hôn. Bạn không thể nào tin tưởng được những tên này đâu.” — Jeremy, 16

“Wait until you’re married. Most guys out there are users and you’ll end up getting hurt, having a bad reputation, and more than likely, in the long run, being alone. Don’t do it to make your boyfriend happy.” — Hamilton, 18

“Hãy đợi cho đến khi bạn kết hôn. Hầu hết những tên thanh niên có mặt ở ngoài đó đều là những kẻ sử dụng và rồi bạn sẽ bị thương tổn, có tiếng đồn xấu, và thậm chí hơn thế nữa là về lâu về dài, bạn sẽ phải một mình bóng chiếc. Đừng làm điều đó để khiến cho người bạn trai của bạn hạnh phúc.” — Hamilton, 18


Nguồn tư liệu của Bài Viết trên được trích từ cuốn sách có nhan đề: “Boyfriends: Getting Them, Keeping Them, Living Without Them” (Các Bạn Trai: Có Họ, Giữ Họ, Sống Không Có Họ) của tác giả Joyce L. Vedral, Ph.D., do Nhà Sách New York: Ballantine Books, 1990.

Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngắn ngày mai có nhan đề “‘Is It Love?’ Test.”

Anthony Lê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.07.2006. 23:12