Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phần V: Các Thánh (4)

§ Hương Vĩnh

Tiếp theo Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ

143.- VIỆN PHỤ LONG-GI-NÔ (LONGINUS) CHỮA BỆNH RA SAO

Trong thời rừng núi Ai-cập còn là nơi trú ẩn của những người thánh thiện mà người ta gọi là các Thánh Tu Rừng, một phụ nữ bị đau ung thư vú đi tìm một Viện Phụ kia tên là Long-gi-nô, bởi vì chính ngài nổi tiếng là một vị thánh và là người chữa bệnh.

Lúc bấy giờ, khi đang bước đi dọc theo bờ biển, người phụ nữ đó gặp chính Viện Phụ Long-gi-nô đang đi nhặt gỗ và bà hỏi: “Thưa cha thánh, xin cha cho con biết đâu là chỗ ở của tôi tớ Chúa là Viện Phụ Long-gi-nô?

Viện Phụ Long-gi-nô nói: “Tại sao bà tìm kiếm ông già lừa gạt đó? Bà đừng đi gặp ông ta, bởi vì ông chỉ làm hại bà mà thôi. Bà lo lắng điều gì?

Bà ta kể cho ngài nghe. Ngay sau đó, ngài ban phép lành cho bà và để bà ra về rồi nói: “Bây giờ bà ra đi và chắc chắn Chúa sẽ làm cho bà khỏe mạnh lại. Viện Phụ Long-gi-nô không giúp bà được gì đâu.”

Rồi thì người phụ nữ đó ra về, hoàn toàn tin tưởng mình đã được chữa lành – điều đó đã xảy ra chưa đầy một tháng – và bà đã qua đời nhiều năm sau đó, hoàn toàn không biết rằng chính Viện Phụ Long-gi-nô đã chữa bà lành bệnh.

144.- BA-HÂU-ĐIN NÁT-SBAN (BAHAUDIN NAQSHBAND) CHE GIẤU CÁC PHÉP LẠ

Lần kia có người đến gặp một đệ tử của nhà thần bí Hồi giáo là Ba-hâu-đin Nát-sban và nói: “Hãy nói cho tôi biết tại sao Sư Phụ của thầy che giấu các phép lạ của mình. Chính tôi đã thu thập dữ kiện cho thấy không chút nghi ngờ là ngài đã hiện diện hơn một nơi cùng một lúc. Ngài đã chữa nhiều người lành do năng lực cầu nguyện của ngài nhưng lại nói với họ đó là công việc của thiên nhiên. Ngài đã giúp cho nhiều người trong cơn hoạn nạn nhưng lại cho là họ được may mắn. Tại sao ngài đã làm điều đó?

Và đệ tử đã trả lời: “Tôi rõ biết điều ông đề cập tới, bởi vì chính tôi đã quan sát những điều đó. Thiết tưởng tôi có thể trả lời những câu hỏi của ông. Trước hết, Sư Phụ thoái lui để không trở thành trung tâm của sự chú ý. Thứ đến, ngài tin rằng một khi người ta khai triển một sự thích thú ở phép lạ, họ không có chút hứng thú học hỏi điều gì về giá trị tâm linh chân chính.

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 28.01.2009. 16:46