Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 12/17)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / download

 1. 30/12/2017
 2. 29/12/2017
 3. 28/12/2017
 4. 27/12/2017
 5. 26/12/2017
 6. 23/12/2017
 7. 22/12/2017
 8. 21/12/2017
 9. 20/12/2017
 10. 19/12/2017
 11. 18/12/2017
 12. 16/12/2017
 13. 15/12/2017
 14. 14/12/2017
 15. 13/12/2017
 16. 12/12/2017
 17. 11/12/2017
 18. 9/12/2017
 19. 8/12/2017
 20. 7/12/2017
 21. 6/12/2017
 22. 5/12/2017
 23. 4/12/2017
 24. 2/12/2017
 25. 1/12/2017

Mục lục: Tháng 11/17 | Tháng 10/17 | Tháng 9/17 | Tháng 8/17 | Tháng 7/17 | Tháng 6/17

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.11.2017. 21:15