Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 12/16)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

17/12/2016

Download

16/12/2016

Download

15/12/2016

Download

14/12/2016

Download

13/12/2016

Download

12/12/2016

Download

10/12/2016

Download

09/12/2016

Download

08/12/2016

Download

07/12/2016

Download

06/12/2016

Download

05/12/2016

Download

03/12/2016

Download

02/12/2016

Download

01/12/2016

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 11/16 | Tháng 10/16 | Tháng 9/16 | Tháng 8/16 | Tháng 7/16 | Tháng 6/16

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.12.2016. 17:08