Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 11/19)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

  1. 2/11/2019
  2. 1/11/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 10/19 | Tháng 9/19 | Tháng 8/19 | Tháng 7/19 | Tháng 6/19 | Tháng 5/19

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 31.10.2019 13:10