Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 11/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 30/11/2018
 2. 29/11/2018
 3. 28/11/2018
 4. 27/11/2018
 5. 26/11/2018
 1. 24/11/2018
 2. 23/11/2018
 3. 22/11/2018
 4. 21/11/2018
 5. 20/11/2018
 6. 19/11/2018
 1. 17/11/2018
 2. 16/11/2018
 3. 15/11/2018
 4. 14/11/2018
 5. 13/11/2018
 6. 12/11/2018
 1. 10/11/2018
 2. 9/11/2018
 3. 8/11/2018
 4. 7/11/2018
 5. 6/11/2018
 6. 5/11/2018
 1. 3/11/2018
 2. 2/11/2018
 3. 1/11/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 10/18 | Tháng 9/18 | Tháng 8/18 | Tháng 7/18 | Tháng 6/18 | Tháng 5/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 28.10.2018 18:47