Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 11/17)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

16/11/2017

Download

15/11/2017

Download

14/11/2017

Download

13/11/2017

Download

11/11/2017

Download

10/11/2017

Download

9/11/2017

Download

8/11/2017

Download

7/11/2017

Download

6/11/2017

Download

4/11/2017

Download

3/11/2017

Download

2/11/2017

Download

1/11/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 10/17 | Tháng 9/17 | Tháng 8/17 | Tháng 7/17 | Tháng 6/17 | Tháng 5/17

Đọc nhiều nhất Bản in 31.10.2017. 17:39