Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 11/16)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

24/11/2016

Download

23/11/2016

Download

22/11/2016

Download

21/11/2016

Download

19/11/2016

Download

18/11/2016

Download

17/11/2016

Download

16/11/2016

Download

15/11/2016

Download

14/11/2016

Download

12/11/2016

Download

11/11/2016

Download

10/11/2016

Download

09/11/2016

Download

08/11/2016

Download

07/11/2016

Download

05/11/2016

Download

04/11/2016

Download

03/11/2016

Download

02/11/2016

Download

01/11/2016

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 10/16 | Tháng 9/16 | Tháng 8/16 | Tháng 7/16 | Tháng 6/16 | Tháng 5/16

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.10.2016. 18:42