Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 10/19)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

  1. 5/10/2019
  2. 4/10/2019
  3. 3/10/2019
  4. 2/10/2019
  5. 1/10/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 9/19 | Tháng 8/19 | Tháng 7/19 | Tháng 6/19 | Tháng 5/19 | Tháng 4/19

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 28.09.2019 06:37