Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 10/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 20/10/2018
 2. 19/10/2018
 3. 18/10/2018
 4. 17/10/2018
 5. 16/10/2018
 6. 15/10/2018
 7. 13/10/2018
 8. 12/10/2018
 9. 11/10/2018
 10. 10/10/2018
 11. 09/10/2018
 12. 08/10/2018
 13. 6/10/2018
 14. 5/10/2018
 15. 4/10/2018
 16. 3/10/2018
 17. 2/10/2018
 18. 1/10/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 9/18 | Tháng 8/18 | Tháng 7/18 | Tháng 6/18 | Tháng 5/18 | Tháng 4/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 28.09.2018 18:33