Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 10/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

  1. 5/10/2018
  2. 4/10/2018
  3. 3/10/2018
  4. 2/10/2018
  5. 1/10/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 9/18 | Tháng 8/18 | Tháng 7/18 | Tháng 6/18 | Tháng 5/18 | Tháng 4/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 28.09.2018 18:33