Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 9/19)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 18/9/2019
 2. 17/9/2019
 3. 16/9/2019
 1. 14/9/2019
 2. 13/9/2019
 3. 12/9/2019
 4. 11/9/2019
 5. 10/9/2019
 6. 9/9/2019
 1. 7/9/2019
 2. 6/9/2019
 3. 5/9/2019
 4. 4/9/2019
 5. 3/9/2019
 6. 2/9/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 8/19 | Tháng 7/19 | Tháng 6/19 | Tháng 5/19 | Tháng 4/19 | Tháng 3/19

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 31.08.2019. 23:27