Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 8/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 31/8/2018
 2. 30/8/2018
 3. 29/8/2018
 4. 28/8/2018
 5. 27/8/2018
 6. 25/8/2018
 7. 24/8/2018
 8. 23/8/2018
 9. 22/8/2018
 10. 21/8/2018
 11. 20/8/2018
 12. 18/8/2018
 13. 17/8/2018
 14. 16/8/2018
 15. 15/8/2018
 16. 14/8/2018
 17. 13/8/2018
 18. 11/8/2018
 19. 10/8/2018
 20. 9/8/2018
 21. 8/8/2018
 22. 7/8/2018
 23. 6/8/2018
 24. 4/8/2018
 25. 3/8/2018
 26. 2/8/2018
 27. 1/8/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 7/18 | Tháng 6/18 | Tháng 5/18 | Tháng 4/18 | Tháng 3/18 | Tháng 2/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 01.08.2018 04:32