Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 6/19)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

  1. 10/6/2019
  2. 8/6/2019
  3. 7/6/2019
  4. 6/6/2019
  5. 5/6/2019
  6. 4/6/2019
  7. 3/6/2019
  8. 1/6/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 5/19 | Tháng 4/19 | Tháng 3/19 | Tháng 2/19 | Tháng 1/19 | Tháng 12/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 29.05.2019 06:50