Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 6/19)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 18/6/2019
 2. 17/6/2019
 3. 15/6/2019
 4. 14/6/2019
 5. 13/6/2019
 6. 12/6/2019
 7. 11/6/2019
 8. 10/6/2019
 9. 8/6/2019
 10. 7/6/2019
 11. 6/6/2019
 12. 5/6/2019
 13. 4/6/2019
 14. 3/6/2019
 15. 1/6/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 5/19 | Tháng 4/19 | Tháng 3/19 | Tháng 2/19 | Tháng 1/19 | Tháng 12/18

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 29.05.2019 06:50