Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 6/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 30/6/2018
 2. 29/6/2018
 3. 28/6/2018
 4. 27/6/2018
 5. 26/6/2018
 6. 25/6/2018
 7. 23/6/2018
 8. 22/6/2018
 9. 21/6/2018
 10. 20/6/2018
 11. 19/6/2018
 12. 18/6/2018
 13. 16/6/2018
 14. 15/6/2018
 15. 14/6/2018
 16. 13/6/2018
 17. 12/6/2018
 18. 11/6/2018
 19. 9/6/2018
 20. 8/6/2018
 21. 7/6/2018
 22. 6/6/2018
 23. 5/6/2018
 24. 4/6/2018
 25. 2/6/2018
 26. 1/6/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 5/18 | Tháng 4/18 | Tháng 3/18 | Tháng 2/18 | Tháng 1/18 | Tháng 12/17

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2018 16:35