Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 6/17)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

30/6/2017

Download

29/6/2017

Download

28/6/2017

Download

27/6/2017

Download

26/6/2017

Download

24/6/2017

Download

23/6/2017

Download

22/6/2017

Download

21/6/2017

Download

20/6/2017

Download

19/6/2017

Download

17/6/2017

Download

16/6/2017

Download

15/6/2017

Download

14/6/2017

Download

13/6/2017

Download

12/6/2017

Download

10/6/2017

Download

9/6/2017

Download

8/6/2017

Download

7/6/2017

Download

6/6/2017

Download

5/6/2017

Download

3/6/2017

Download

2/6/2017

Download

1/6/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 5/17 | Tháng 4/17 | Tháng 3/17 | Tháng 2/17 | Tháng 1/17 | Tháng 12/16

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.05.2017. 18:42