Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 5/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 16/5/2018
 2. 15/5/2018
 3. 14/5/2018
 4. 12/5/2018
 5. 11/5/2018
 6. 10/5/2018
 7. 9/5/2018
 8. 8/5/2018
 9. 7/5/2018
 10. 5/5/2018
 11. 4/5/2018
 12. 3/5/2018
 13. 2/5/2018
 14. 1/5/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 4/18 | Tháng 3/18 | Tháng 2/18 | Tháng 1/18 | Tháng 12/17 | Tháng 11/17

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 28.04.2018 14:07