Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 5/17)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

13/5/2017

Download

12/5/2017

Download

11/5/2017

Download

10/5/2017

Download

9/5/2017

Download

8/5/2017

Download

6/5/2017

Download

5/5/2017

Download

4/5/2017

Download

3/5/2017

Download

2/5/2017

Download

1/5/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 4/17 | Tháng 3/17 | Tháng 2/17 | Tháng 1/17 | Tháng 12/16 | Tháng 11/16

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 01.05.2017 06:11