Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 4/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 28/4/2018
 2. 27/4/2018
 3. 26/4/2018
 4. 25/4/2018
 5. 24/4/2018
 6. 23/4/2018
 7. 21/4/2018
 8. 20/4/2018
 9. 19/4/2018
 10. 18/4/2018
 11. 17/4/2018
 12. 16/4/2018
 13. 14/4/2018
 14. 13/4/2018
 15. 12/4/2018
 16. 10/4/2018
 17. 11/4/2018
 18. 10/4/2018
 19. 9/4/2018
 20. 7/4/2018
 21. 6/4/2018
 22. 5/4/2018
 23. 4/4/2018
 24. 3/4/2018
 25. 2/4/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 3/18 | Tháng 2/18 | Tháng 1/18 | Tháng 12/17 | Tháng 11/17 | Tháng 10/17

Đọc nhiều nhất Bản in 01.04.2018 13:50