Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 4/17)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

29/4/2017

Download

28/4/2017

Download

27/4/2017

Download

26/4/2017

Download

25/4/2017

Download

24/4/2017

Download

22/4/2017

Download

21/4/2017

Download

20/4/2017

Download

19/4/2017

Download

18/4/2017

Download

17/4/2017

Download

15/4/2017

Download

14/4/2017

Download

13/4/2017

Download

12/4/2017

Download

11/4/2017

Download

10/4/2017

Download

8/4/2017

Download

7/4/2017

Download

6/4/2017

Download

5/4/2017

Download

4/4/2017

Download

3/4/2017

Download

1/4/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 3/17 | Tháng 2/17 | Tháng 1/17 | Tháng 12/16 | Tháng 11/16 | Tháng 10/16

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.03.2017. 08:21