Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 3/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / download

 1. 31/3/2018
 2. 30/3/2018
 3. 29/3/2018
 4. 28/3/2018
 5. 27/3/2018
 6. 26/3/2018
 7. 24/3/2018
 8. 23/3/2018
 9. 22/3/2018
 10. 21/3/2018
 11. 20/3/2018
 12. 19/3/2018
 13. 17/3/2018
 14. 16/3/2018
 15. 15/3/2018
 16. 14/3/2018
 17. 13/3/2018
 18. 12/3/2018
 19. 10/3/2018
 20. 09/3/2018
 21. 08/3/2018
 22. 07/3/2018
 23. 06/3/2018
 24. 05/3/2018
 25. 03/3/2018
 26. 2/3/2018
 27. 1/3/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 2/18 | Tháng 1/18 | Tháng 12/17 | Tháng 11/17 | Tháng 10/17 | Tháng 9/17

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 27.02.2018 21:39