Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2017

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 3/17)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

4/3/2017

Download

3/3/2017

Download

2/3/2017

Download

1/3/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 2/17 | Tháng 1/17 | Tháng 12/16 | Tháng 11/16 | Tháng 10/16 | Tháng 9/16

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 01.03.2017 17:38