Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 2/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / download

 1. 28/2/2018
 2. 27/2/2018
 3. 26/2/2018
 4. 24/2/2018
 5. 23/2/2018
 6. 22/2/2018
 7. 21/2/2018
 8. 20/2/2018
 9. 19/2/2018
 10. 17/2/2018
 11. 16/2/2018
 12. 15/2/2018
 13. 14/2/2018
 14. 13/2/2018
 15. 12/2/2018
 16. 10/2/2018
 17. 9/2/2018
 18. 8/2/2018
 19. 7/2/2018
 20. 6/2/2018
 21. 5/2/2018
 22. 3/2/2018
 23. 2/2/2018
 24. 1/2/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 1/18 | Tháng 12/17 | Tháng 11/17 | Tháng 10/17 | Tháng 9/17 | Tháng 8/17

Tags: Audio

Đọc nhiều nhất Bản in 28.01.2018 22:53