Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 1/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / download

 1. 31/1/2018
 2. 30/1/2018
 3. 29/1/2018
 4. 27/1/2018
 5. 26/1/2018
 6. 25/1/2018
 7. 24/1/2018
 8. 23/1/2018
 9. 22/1/2018
 10. 20/1/2018
 11. 19/1/2018
 12. 18/1/2018
 13. 17/1/2018
 14. 16/1/2018
 15. 15/1/2018
 16. 13/1/2018
 17. 12/1/2018
 18. 11/1/2018
 19. 10/1/2018
 20. 9/1/2018
 21. 8/1/2018
 22. 7/1/2018
 23. 5/1/2018
 24. 4/1/2018
 25. 2/1/2018
 26. 1/1/2018

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 12/17 | Tháng 11/17 | Tháng 10/17 | Tháng 9/17 | Tháng 8/17 | Tháng 7/17

Đọc nhiều nhất Bản in 31.12.2017 17:52