Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 1/18)

§ Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / download

 1. 13/1/2018
 2. 12/1/2018
 3. 11/1/2018
 4. 10/1/2018
 5. 9/1/2018
 6. 8/1/2018
 7. 7/1/2018
 8. 5/1/2018
 9. 4/1/2018
 10. 2/1/2018
 11. 1/1/2018

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 12/17 | Tháng 11/17 | Tháng 10/17 | Tháng 9/17 | Tháng 8/17 | Tháng 7/17

Đọc nhiều nhất Bản in 31.12.2017 17:52