Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Maria, Mẹ Thiên Chúa (Mary, Mother Of God)

§ Nguyễn Việt Hữu

(Knight of Columbus – Catholic information services)

CHƯƠNG I : MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

Vào năm 429 sau công nguyên, tại thành phố Constantinople, dân chúng được nghe một bài giảng. Vị giảng thuyết đã nói: “Đừng ai gọi Ma-ri-a là mẹ Thiên Chúa. Ma-ri-a chỉ là một phụ nữ, và đã là một phụ nữ thì không thể sinh ra Thiên Chúa.” Những lời kỳ quặc này đã tạo chấn động lớn nơi tín hữu Constantinople, nhất là khi đạo lý đó lại được chủ trương do một người tên là Nestorius – vị giám mục của họ.

MariaMeThienChua.jpg

Ông từ chối gọi Đức Ma-ri-a là mẹ Thiên Chúa vì ông không tin rằng Thiên Chúa và Đức Giê-su Ki-tô là một và cũng là cùng một ngôi vị. Ông chủ trương Thiên Chúa và Đức Ki-tô là hai ngôi vị riêng biệt, được kết hợp với nhau một cách lạ lùng, nhưng tách biệt nhau, do đó Đức Ki-tô con người chỉ bắt đầu hiện hữu khi được sinh ra do Đức Maria, trong khi Đức Ki-tô Thiên Chúa thì đã có từ trước muôn đời.

Cho dù Nestorius có đề cao sự kết hợp mật thiết giữa Đức Kitô con người và Đức Ki-tô Thiên Chúa đến thế nào đi nữa, thì đối với ông, Đức Kitô và Thiên Chúa vẫn là hai ngôi vị khác nhau. Do đó Ma-ri-a chỉ là mẹ của một con người – hoàn toàn một con người.

Tất cả điều này nghe thật chói tai đối với người Công Giáo thời ấy cũng như với chúng ta ngày nay. Nó đã gây nên rối loạn cho đức tin Kitô giáo nơi dân chúng. Bởi đó, để đối phó kịp thời, hai năm sau, các giám mục trong Hội Thánh Công Giáo nhóm họp công đồng tại Ê-phê-xô, đã làm sáng tỏ tất cả những gì thuộc đức tin Ki-tô giáo trước đó, và những gì thuộc đức tin Kitô giáo từ đó trở đi. Các ngài đã khẳng định: “Đức Kitô là Thiên Chúa thật và do đó, Thánh Nữ Đồng Trinh cũng là mẹ Thiên Chúa – bởi vì Mẹ đã sinh ra thân xác của Ngôi Lời làm người, như Kinh Thánh đã viết rằng: ‘Ngôi Lời đã trở nên người phàm’.” Kitô hữu không còn phải bận tâm, vì không còn gì để nghi ngờ nữa.

Thời đó cũng như ngày nay, hiển nhiên cái lý do cạm bẫy để những ai từ chối không gọi Đức Ma-ri-a là mẹ Thiên Chúa chính là sự tách biệt Đức Ki-tô ra – tách biệt Đức Kitô thành “Đức Giê-su con người” và “Đức Giê-su Thiên Chúa – “Đức Gie-âsu trên trời” và “Đức Giê-su dưới thế”. Nhưng theo thánh Gioan Tông đồ: “Thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa” (1 Ga 4:3). Cho nên hữu ý hay vô tình, họ đã biến Đức Ki-tô thành một con người hoàn toàn phàm tục nếu họ cho rằng Maria chỉ là mẹ của một con người mà thôi.Trả lời cho câu hỏi: “Có phải Đức Ma-ri-a là mẹ Thiên Chúa không?” cũng chính là trả lời cho câu hỏi: “Đức Giê-su là ai và làm gì?” Hai câu hỏi không thể tách biệt, cũng như Đức Ma-ri-a và Con của ngài không thể tách biệt. Câu trả lời của Công Giáo luôn luôn rõ rệt và nhất quán – nhất quán theo những đòi hỏi của lẽ phải và theo những dữ kiện gặp thấy trong Tân Ước.

Mục Lục

CHƯƠNG I : MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

 1. Đức Kitô Là Thiên Chúa
 2. Đức Ki-tô Là Người
 3. Tâm Điểm Của Ki-tô Giáo
 4. Tân Ước Hợp Lý
 5. Sinh Ra Bởi Một Người Đàn Bà

CHƯƠNG II : MARIA TRINH NỮ

 1. Kế Hoạch Của Thiên Chúa Dành Cho Maria
 2. Mẹ Của Con Thiên Chúa
 3. Một Biến Cố Lạ Lùng

CHƯƠNG III : " ĐÂY LÀ MẸ CỦA ANH "

 1. Giáo Hội Giải Thích Thánh Kinh
 2. Bà E-và và Đức Ma-ri-a
 3. Quan Điểm Của Kitô Hữu Tiên Khởi
 4. Vai Trò của Đức Ma-ri-a và Evà
 5. Sự ưng thuận của Đức Ma-ri-a
 6. Đức Ma-ri-a – Mẹ chúng ta

CHƯƠNG IV : VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

 1. Vô Nhiễm Nguyên Tội
 2. Chiến thắng đã được hứa ban
 3. Sự tôn kính của Kitô hữu sơ khai
 4. Những lý do về sự thánh thiện của Đức Ma-ri-a

CHƯƠNG V : MARIA LINH HỒN VÀ XÁC LÊN TRỜI

 1. Đức Ma-ri-a Chấp Nhận Đau Khổ và Sự Chết
 2. Chiến Thắng Của A-đam Mới
 3. Đức Ma-ri-a Linh hồn và Xác lên trời
 4. Đức Ma-ri-a

Nguyễn Việt Hữu, chuyển ngữ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 10.08.2010. 11:48