Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài 19: Lời Khuyên Của Mẹ Têrêsa Dành Cho Người Trẻ

§ Anthony Lê

VietCatholic News (24/06/2006)

Mother Theresa's Advice to Young People

You are the future of family life.
You are the future of the joy of loving.
You are the future of making your life something beautiful for God...a pure love.
That you love a girl
or that you love a boy
is beautiful,
but don't spoil it,
don't destroy it.
Keep it pure.
Keep your heart virgin.
Keep your love virgin,
so that on the day of your marriage you can give something beautiful to each other...
the joy of a pure love.

Mother Theresa (1910-1997)

Lời Khuyên Của Mẹ Têrêsa Dành Cho Người Trẻ

Con là tương lai của đời sống gia đình.
Con là tương lai của niềm vui được yêu mến.
Con là tương lai của việc làm cho cuộc sống con trở nên tốt đẹp cho Thiên Chúa.. một tình yêu trắng trong.
Rằng việc con yêu thương một cô gái
Hay việc con yêu thương một cậu thanh niên
Là đều đẹp cả,
Nhưng đừng làm hư hỏng đi tình yêu đó,
Đừng hủy diệt đi tình yêu đó.
Hãy giữ cho nó được thanh khiết.
Hãy giữ cho trái tim con được nguyên vẹn,
Hãy giữ cho tình yêu của con được trinh trắng,
Để vào ngày hôn lễ, con có thể trao ban mội điều gì đó tốt đẹp cho nhau…
Tứ niềm vui của một tình yêu trong trắng, khiết tịnh.

Mother Theresa (1910-1997)


Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “Looking for a Catholic Grade School for Your Children.”
Anthony Lê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 25.06.2006. 03:37