Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lời Chúa cho Tuần Chín Ngày chuẩn bị Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

§ Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

pentecost12.jpg

Ngày 1: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ là Thánh, sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1, 35).

Ngày 2: Lời ca tụng Thánh Thần: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi” (Lc 1, 46 – 47).

Ngày 3: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4, 18 – 19).

Ngày 4: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3, 5).

Ngày 5: “Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tô, hãy đến mà uống”. Nhưng Thánh Kinh đã nói ”từ lòng Người, sẽ tuôn chảy nhừng dòng nước hằng sống” Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ được lãnh nhận” (Ga 7, 37 – 39).

Ngày 6: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí Sự Thật... Anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em... Anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống” (Ga 14, 16 – 19).

Ngày 7: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại... Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy, mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy...” (Ga. 16, 12 – 15).

Ngày 8: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế” (Gl 5, 22).

Ngày 9: “Mọi người đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện... cùng với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu” (Cv 1, 14).

Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT chọn

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 10.05.2008. 00:35