Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lắng nghe Thống Đốc Sarah Pailin về Quan Niệm và Tính Thánh Thiên của Sự Sống

§ Paul Anh

Colorado -- Vào ngày 22 tháng 10 năm 2008, trong cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang Colorido, Tiến Sĩ James Dobson - Người sáng lập Tổ chức Focus on the Family (Chú Trọng vào Gia Đình) - một Tổ Chức Phò Sinh và Phò Gia Đình cũng như Phò các Giá Trị Luân Lý và Đạo Đức Kitô Giáo mạnh mẽ nhất, đã có cuộc phỏng vấn với Thống Đốc Sarah Pailin về Sự Sống, về các Giá Trị Gia Đình và về sự tấn công và kỳ thị tàn bạo nhất trong lịch sử bởi giới truyền thông báo chí trần tục tội lỗi và suy đồi nhất thế kỷ nhắm vào Bà, và nhất là niềm tin Kitô Giáo và sự tín thác của Bà vào Bàn Tay Quang Phòng của Thiên Chúa nhân từ trong cuộc bầu cử sắp tới này.

DrDobson.jpg

Cuộc phỏng vấn này bằng Anh Ngữ, rất dễ nghe và rất cần thiết để chúng ta hiểu thêm được về cuộc đời và sự trung thực về đức tin Kitô Giáo của Bà.

Xin Quý Vị hãy bấm vào địa chỉ sau đây: http://focusfamaction.edgeboss.net/

Tiến Sĩ Dobson cũng phân tích rất sâu sắc về những mất mát và sự hận thù, nếu như chúng ta để cho Thiên Chúa và mạnh mẽ công khai ủng hộ Thiên Chúa, và gọi kêu tên của Thiên Chúa, ra nơi quãng trường công cộng.

Vì là những người Công Giáo đích thực, chúng ta phải biết rằng: "lời lãi ở trần đời này, sẽ chẳng có ích lợi chi cả, cho chúng ta sau này ở nước Thiên Đàng," cho dẫu phải có hy sinh, phải có đau khổ, phải quằn quại và đớn đau trong tủi nhục và trong sự hận thù vì danh Thiên Chúa.

Báo chí và giới trần tục đang cố khống chế và dùng sức mạnh uy quyền của tiền bạc, của tội lỗi để làm lung lạc niềm tin Kitô Giáo của chúng ta vào Sự Thật, vào các giá trị Luân Lý và Đạo Đức, và vào kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Chúng cố gây cho chúng ta có cái cảm giác (tưởng như rất chắc chắc ?!?!) rằng: "Obama sẽ chắc chắc Thắng," thế nhưng, chỉ có Thiên Chúa, nên nhớ chỉ có Thiên Chúa, qua lời cầu nguyện và sự hy sinh của chúng ta mỗi ngày, mới có thể bẻ gãy sức mạnh của bạo quyền, sức mạnh của tội lỗi, sức mạnh của lối sống phóng khoáng, trụy lạc và suy đồi, để cho Sự Thật, để cho các giá trị Đạo Đức và Luân Lý lành mạnh và giá trị của Niềm Tin Kitô Giáo đích thực được Chiến Thắng một cách vẽ vang vào ngày 4 tháng 11 sắp tới!

Đừng để niềm tin và lá phiếu của chúng ta bị lung lạc và khống chế bởi sức mạnh của tội lỗi qua các phương tiện truyền thông của báo chí Quý Vị nhé!

Hãy nguyện cầu luôn để cho Thiên Chúa sáng soi và tác động nơi Lương Tâm thẳm sâu của chúng ta, để chúng ta biết bỏ phiếu và ủng hộ tất cả mọi ứng cử viên Phò Sinh trong cuộc bầu cử quan trọng sắp tới này!

Bài phỏng vấn rất hay và có ý nghĩa mà chúng ta cần phải nghe qua, và hãy chia sẽ cho các bạn bè bản xứ, biết yêu chuộng Sự Thật và Chánh Nghĩa của Niềm Tin Kitô Giáo, để tất cả cùng Nghe, cùng Biết và cùng Hành Động cho Danh Thiên Chúa được vẽ vang trên bờ cõi trái đất này!

Đã đến lúc chúng ta cần phải tắt hết các Tivi và ngừng đọc hết các báo chí trần tục tội lỗi, để chú tâm cầu nguyện và đón chờ Sự Thật mà Thiên Chúa sẽ phán ra cho nhân loại chúng ta trong ngày 4 tháng 11 sắp tới!

Paul Anh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 25.10.2008. 22:21