Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khoa học nói gì về phép lạ Garabandal?

§ Hồng-Việt

Nhiều bác sĩ tài danh đã nghiên cứu các biến cố và đến gặp nhiều người liên quan tới các cuộc hiện ra tai Garabandal. Tới giờ thì chưa có ai tìm thấy dấu chứng rõ ràng bên khoa hoa có thể giải thích những hiện tương này. Họ đều đồng ý rằng những gì xảy ra tại Garabadal không thể giải thích theo con người được và những điều này nên được quan tâm và tôn trọng. Một điều rất rõ ràng chính chúng tôi khám phá ra trước những dữ kiện này là khoa học không thể tìm thấy bất cứ một sự giải thích thoả đáng nào.

Sau nhiều năm quan sát, môt nhà chuyên gia về thiếu nhi đã xác nhận rằng các em thị nhân hoàn toàn bình thường và rằng các cuộc ngất trí không có đươc liệt kê vào bất cứ hiện tượng tâm lý nào. Bác sĩ Ricardo Puncernau, một nhà thần-tâm học tại Barcelona đã phân tích: “Với sự hiển nhiên của các dữ kiện này nó rất là khó khăn cho những bác sĩ giải thích theo lẽ tự nhiên… Theo khía cạnh khoa hoc không ai có thể chối cãi, tới lúc này, những sự xảy ra đến từ siêu nhiên trong những hiện tượng này.” Tiến sĩ Gasca và Tiến sĩ Ortis Gonzales là những người nghiên cứu những hiện tưởng ngất trí cũng cho biết, “ Giữ thinh lặng là sự dè dặt thực sự của nền khoa học nơi chính chúng tôi. Chúng tôi không kiếm ra bất cứ dữ kiện nào để giải thích môt cách khoa học về những hiện tượng này.”

Dịch thuật từ mạng www.garabandal.org

Hồng-Việt

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 14.03.2008. 16:44