Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Mẹ Garabandal: Quyết định của Giáo Hội

§ Hồng-Việt

Hội thánh luôn luôn rất thận trọng về những cuộc hiện ra. Phải mất 13 năm trời để giáo hội công nhận những cuộc hiện ra tại Fatima mặc dù hơn 70,000 người đã chứng kiến phép lạ mặt trời.

Một ủy ban điều tra của toà thánh đã được gửi tới Garabandal để thẩm vấn những người đã chứng kiến các cuộc hiện ra. Với sự yêu cầu đặc biệt của tổng thư ký thánh bộ Ðức tin, Ðức Hồng Y Ottaviana, mời Conchita tới Rô-ma năm 1966, cùng đồng hành có mẹ cô và một linh mục. Cô đã gặp Ðức Hồng Y Ottaviana và các viên chức của toà thánh Vatican. Cùng Ðức Hồng Y Marella cô đã được gặp riêng Ðức Giáo Hoàng Phao-lô VI.

Hiển nhiên, không còn gì hơn để bàn tới việc tra xét của toà thánh. Tuy nhiên, sự kiện này đã xác quyết cuộc thăm viếng Toà Thánh của Conchita, để bác lại những đồn thổi rằng không có cuộc diện kiến riêng nào với Ðức Giáo Hoàng đã ban cho Conchita. ĐGH Phao-lô VI đã nói với cô “Conchita, ta chúc lành cho con và với ta cùng toàn giáo hội chúc lành cho con.”

Những phán quyết sau cùng của các cuộc hiện ra này thuộc toàn quyền tối cao của Giáo Hội. Trung tâm Thiên thần Micae Garabandal xin hoàn toàn tuân phục bất cứ quyết định gì của Toà Thánh khi nó được công bố.

Dịch thuật từ mạng www.garabandal.org

Hồng-Việt

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 14.03.2008. 16:50