Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Điều Bí Mật Nhất Thế Giới

§ Phan Thiên Ân

Nguyên tác: The Greatest Secret in the World
Tác giả: Og Mandino

Lớn lên, ra đời, sau bao nhiêu bài học về tủi nhục, nghèo hèn, thua kém và thất bại, tôi bắt đầu biết kính trọng giá trị của đồng tiền. Tôi không biết cái nghèo có mang lại hạnh phúc hay nhân cách cho ta không? Nhưng tôi thấy người ta đã nhân danh cái nghèo để bào chữa cho bao nhiêu tội ác, từ đấu tranh giai cấp cho đến trộm cướp lường gạt.

Tôi viết cuốn sách này để kỷ niệm ngày tôi thoát xác, bay cao với thế giới. Tôi viết cho tôi, hơn là cho bất cứ ai. Cuốn sách như cuốn nhật ký, giữ kín ở một góc tối nào trong đống sách vở tài liệu thu gom từ bao năm đi và sống.

Mục Lục

DieuBiMatNhatTheGioi.jpg
 1. Lời Tựa
 2. Phần 1: Khi Người Thầy Đã Sẵn Sàng Người Học Trò Xuất Hiện
 3. Phần §1.1
 4. Phần §1.2
 5. Phần §1.3
 6. Phần §1.4
 7. Phần §1.5
 8. Phần §1.6
 9. Phần §1.7
 10. Phần 2: 10 tờ kinh
 11. Phần 2: Tờ Kinh Số 1 - Mỗi ngày mỗi mới
 12. Phần 2: Tờ Kinh Số 2 - Yêu thương
 13. Phần 2: Tờ Kinh Số 3 - Kiên trì
 14. Phần 2: Tờ Kinh Số 4 - Tự trọng Tự tin
 15. Phần 2: Tờ Kinh Số 5 - Sống hết mình
 16. Phần 2: Tờ Kinh Số 6 - Tự chủ
 17. Phần 2: Tờ Kinh Số 7 - Lạc quan
 18. Phần 2: Tờ Kinh Số 8 - Kế hoạch
 19. Phần 2: Tờ Kinh Số 9 - Hành động
 20. Phần 2: Tờ Kinh Số 10 - Trực giác
 21. Chương kết thúc

Phan Thiên Ân (phóng tác)

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 25.03.2009. 10:12