Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ chúc mừng tân cử Tổng Thống Barack Obama

§ Ngọc Loan

Washington: Đức Hồng Y Francis E. George tại Chicago, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã chúc mừng tân cử Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama trong cuộc “tuyển cử lịch sử”, là người Mỹ gốc Phi đầu tiên lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ.

81104BarackObama.jpg

Thay mặt cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y George đã viết lá thư gởi tới Obama: “Cư dân của đất nước chúng ta đã tín cẩn ngài với một trách nhiệm nặng nề. Là những giám mục Công Giáo, chúng tôi cống hiến trong lời nguyện chúng tôi để Thiên Chúa ban cho ngài sức mạnh và khôn ngoan hầu đương đầu với những thử thách sắp tới”.

“Đất nước đang đối diện với nhiều sự không chắc chắn. Chúng tôi cầu nguyện để ngài xử dụng quyền hành của ngài để đáp ứng với một sự quan tâm đặc biệt hầu bảo vệ đến người cô thế nhất trong chúng ta và hàn gắn những chia rẽ trong đất nước và trong thế giới chúng ta”.

“Xin Thiên Chúa chúc lành cho ngài và tân cử Phó Tổng Thống (Joseph) Biden trong lúc ngài sửa soạn thi hành nhiệm vụ của ngài trong việc phục vụ đất nước chúng ta và cư dân”.

Ngọc Loan

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 05.11.2008. 10:44