Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cách Đọc Kinh Lòng Thương Xót

§ Hùng Anh

1- Làm Dấu Thánh Giá:

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen.

2- Lời Nguyện Mở đầu: (3 lần)

Kính lậy Máu và Nước tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu như thác nguồn lòng thương xót chúng con. Con tin thác nơi Người.

3- Kinh Lậy Cha:

Lậy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

4- Kinh Kính Mừng:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

5- Kinh Tin Kính:

Con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kytô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, chịu nạm đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và tang xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần, con tin có Hội-Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công, con tin phép tha tội, con tin xác loài người ta sẽ sống lại, con tin hằng sống vậy. Amen.

6- Hạt Lớn Trước Mỗi Chục Kinh:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha: Mình và Máu, Linh hồn và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

7- Mười Hạt Nhỏ Mỗi Chục Kinh: (10 lần)

Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

8- Đọc Lại 6 & 7:

Tiếp tục đọc 6 & 7 thêm 4 lần nữa cho đủ 5 chục kinh.

9- Sau Khi Đọc Xong 5 Chục Kinh: (3 lần)

Lạy Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới (3 lần)

Ôi Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch Lòng Chúa Thương Xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài (3 lần)

10- Kinh Cuối:

Lậy Thiên Chúa hằng hữu lòng thương xót và nhân từ của Ngài thì vô tận, xin thấu rõ chúng con, để tăng thêm lòng thương xót trên chúng con trong những khi khốn khó, để chúng con không còn chán nản và thất vọng, mà quyết tin và tuân theo Thánh Ý Chúa vì chính đó là tình yêu và lòng thương xót. Amen.

11- Thay vì dùng “Cuộc Khổ Nạn“ ở đậy dùng “Thương Khó” cho giống như trong các kinh in trong sách kinh (Năm Sự Thương, Mười Bốn Đàng Thánh Giá, Kinh Cầu Xin, ….)

Hơn nũa Chúa Giêsu Kitô thì không bị “Khổ Nạn” như chúng ta nhưng vì Ngài thương chúng ta nên đã vâng lời Chúa Cha chịu những sự “Thương Khó” để chuộc tội cho thiên hạ.

Chỉ có chúng ta mới bị “khổ nạn, tai nạn, hoạn nạn, mắc nạn, ….”

12- Phần Tiếng Việt được dịch từ “Divine Mercy Novena And Chaplet” của Marian Press ISBN: 978-1-59614-036-3

How To Pray The Chaplet Of The Divine Mercy

1- The Sign of the Cross:

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.

2- Opening Prayers: (3 times)

O Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus as a fount of mercy for us. I trust in you.

3- The Our Father:

Our Father, who art in heaven hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

4- The Hail Mary:

Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinner, now and at the hour of our death. Amen.

5- The Apostles’ Greed: (Kinh Tin Kính)

I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead.

I believe in Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of

Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

6- Beard Before Each Decade:

Eternal Father, I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.

7- Bread Of Each Decade: (10 times)

For the sake of His sorrowful Passion.

Have mercy on us and on the whole world.

8- Repeat 6 & 7 :

Prayers 6 & 7 for four (4) more times.

9- After Five Decades: (3 times)

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immoral One, have mercy on us and on the whole world.

10- Closing Prayer:

Eternal God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon on us, and increase Your mercy in us, that in difficult moments, we might not despair, nor become despondent, but with great confidence, submit ourselves to Your Holy will, which is love and Mercy itself. Amen.

Hùng Anh chuyển ngữ

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 10.05.2007. 10:06