Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các Ngày Lễ Công Giáo Quanh Năm

§ Ngọc Đính, CMC

Tác giả: Lm. Fernandez. Dịch giả: Ngọc Đính, CMC

Tháng Một

 1. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01/01)
 2. Lễ Hiển Linh (06/01)
 3. Chúa Chịp Phép Rửa (CN sau Lễ Hiển Linh)
 4. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất I (18/01)
 5. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất II (19/01)
 6. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất III (20/01)
 7. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất IV (21/01)
 8. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất V (22/01)
 9. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất VI (23/01)
 10. Tuần Bát Nhật cầu cho sự hiệp nhất VII (21/01)
 11. Thánh Phanxicô Salê, giám mục tiến sĩ (24/01)
 12. Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (25/01)
 13. Thánh Timothy và Titus giám mục (26/01)
 14. Thánh Thomas Aquinas (28/01)

Tháng Hai

 1. Lễ Mẹ Dâng Con Vào Đền Thánh (02/02)
 2. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11/02)
 3. Thánh Cyril Đan Sỹ và Methodius (14/02)
 4. Tông Tòa Thánh Phêrô (22/02)

Tháng Ba

 1. Thánh Patrick (17/03)
 2. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật I
 3. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật II
 4. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật III
 5. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật IV
 6. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật V
 7. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật VI
 8. Bảy Chúa Nhật Kính Thánh Giuse: Chúa Nhật VII
 9. Thánh Giuse, Bạn Trinh Nữ Maria (19/03)
 10. Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ (25/03)
 11. Ơn Gọi của Đức Trinh Nữ

Tháng Tư

 1. Thánh Marcô Thánh Sử (25/04)
 2. Đức Mẹ Montserrat (27/04)
 3. Thánh Nữ Catherine Siena (29/04)

Tháng Năm

 1. Thánh Giuse Lao Công (01/05)
 2. Thánh Philliphê và Giacôbê Tông Đồ (03/05)
 3. Đức Mẹ Fatima (13/05)
 4. Thánh Matthias Tông Đồ (14/05)
 5. Đức Mẹ Thăm Viếng (31/05)

Tháng Sáu

 1. Chúa Kitô, Linh Mục... (Thứ 5 sau L.Hiện Xuống)
 2. Thiên Chúa Ba Ngôi (CN sau Lễ Hiện Xuống)
 3. Thiên Chúa Ba Ngôi (2)
 4. Mình Máu Thánh Chúa
 5. Tuần Bát Nhật (2): Một Thiên Chúa ẩn thân
 6. Tuần Bát Nhật (3): Sự hiện diện Bản Thể...
 7. Tuần Bát Nhật (4): Người trộm lành
 8. Tuần Bát Nhật (5): Những thương tích Chúa
 9. Tuần Bát Nhật (6): Lương thực cho người...
 10. Tuần Bát Nhật (7): Lạy Chúa Giêsu, xin tẩy...
 11. Tuần Bát Nhật (8): Bảo chứng sự sống đời đời
 12. Thánh Tâm Chúa (1) (Thứ 6 sau CN2 sau LHX)
 13. Thánh Tâm Chúa (2) (Thứ 6 sau CN2 sau LHX)
 14. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ (Thứ 7 sau CN2 LHX)
 15. Thánh Justine Tử Đạo (01/06)
 16. Thánh Barnabas Tông Đồ (11/06)
 17. Thánh John Fisher & Tomas More (22/06)
 18. Thánh Gioan Tẩy Giả (24/06)
 19. Thánh Phêrô Tông Đồ (29/06)
 20. Thánh Phaolô Tông Đồ (29/06
 21. Các Thánh Tử Đạo Rôma Tiên Khởi (30/06)

Tháng Bảy

 1. Thánh Thomas Tông Đồ (03/07)
 2. Thánh Biển Đức (11/07)
 3. Đức Mẹ Núi Camêlô (16/07)
 4. Thánh Nữ Maria Mađalêna (22/07)
 5. Thánh Giacôbê Tông Đồ (25/07)
 6. Thánh Gioakim và Thánh Nữ Anna (26/07)
 7. Thánh Nữ Martha (29/07)
 8. Thánh Ignatius Loyola (31/07)

Tháng Tám

 1. Thánh Alphongsus Liguori (01/08)
 2. Thánh Gioan Vianey (04/08)
 3. Đức Mẹ Xuống Tuyết (05/08)
 4. Lễ Chúa Biến Hình (06/08)
 5. Thánh Đaminh (08/08)
 6. Lễ Vọng Hồn Xác Đức Mẹ Lên Trời (14/08)
 7. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15/08)
 8. Thánh Pius X Giáo Hoàng (21/08)
 9. Đức Maria, Trinh Nữ Vương (22/08)
 10. Thánh Bartôlômêô Tông Đồ (24/08)
 11. Thánh Monica (27/08)
 12. Thánh Augustine Tiến Sĩ Hội Thánh (28/08)
 13. Thánh Gioan Tẩy Giả Chịu Tử Đạo (29/08)

Tháng Chín

 1. Sinh Nhật Đức Mẹ (08/09)
 2. Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/09)
 3. Lễ Mẹ Đau Thương (15/09)
 4. Thánh Matthew Tông Đồ (21/09)
 5. Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi (24/09)
 6. Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần I (29/09)
 7. Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần II (29/09)
 8. Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần III (29/09)

Tháng Mười

 1. Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh (02/10)
 2. Thánh Phanxicô Nghèo (04/10)
 3. Lễ Tạ Ơn và Cầu Xin
 4. Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi (07/10)
 5. Lễ Đức Mẹ Thạch Trụ (12/10)
 6. Thánh Nữ Têrêsa Avila (15/10)
 7. Thánh Luca Thánh Sử (18/10)
 8. Thánh Simon & Giuđa Tông Đồ (28/10)

Tháng Mười Một

 1. Lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11)
 2. Cầu Cho Các Linh Hồn (02/11)
 3. Cung Hiến Thánh Đường Lateran (09/11)
 4. Đức Maria Dâng Mình Trong Đền Thờ (21/11)
 5. Thánh Andrê Tông Đồ (30/11)
 6. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (1)

Tháng Mười Hai

 1. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (2)
 2. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (3)
 3. Thánh Phanxicô Xavier (03/12)
 4. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (4)
 5. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (5)
 6. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (6)
 7. Thánh Nicholas Bari (06/12)
 8. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (7)
 9. Tuần Chín Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (8)
 10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12)
 11. Lễ Đức Mẹ Loreto (10/12)
 12. Lễ Đức Mẹ Gualadupe (12/12)


Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.05.2008. 12:18