Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các Kinh Nguyện Cầu Đến Các Tổng Lãnh Thiên Thần

§ Anthony Lê

Nói về các Tổng Lãnh Thiên Thần mà Giáo Hội sẽ mừng kính vào ngày mai (Thứ Sáu - ngày 28 tháng 9), khởi lược qua Thánh Kinh chúng ta tìm đọc được đoạn sau:

"Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Micae và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xatan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó" (Khải Huyền 12:7-9).

StRafael.jpg

Tổng Lãnh Thiên Thần Rafael

Các vị Tổng Lãnh Thiên Thần này không giống như tất cả các vị Thánh khác có trong lịch Phụng Vụ của Giáo Hội, vốn những vị này đều là những con người. Còn các Thiên Thần là những vị ở trên trời, được tạo dựng nên trng một trật tự cao hơn hẳn so với con người. Các Thiên Thần hoàn toàn là những vị thiêng liêng, có đầy đủ sự thông minh và lý trí. Các Thiên Thần chính là những thụ tạo bất diệt. Các Thiên Thần chính là những vị mang thông điệp của Thiên Chúa đến cho con người. Có rất nhiều loại Thiên Thần khác nhau được đề cập đến trong Thánh Kinh theo từng cấp bậc, đó là: angels (Thiên Thần), archangels (các Tổng Lãnh Thiên Thần), cherubim (Tiểu Thiên Sứ), seraphim (Thiên Thần Tối Cao), thrones (các Thần Cung), choirs (các tập hợp Thiên Thần), dominions (các Quyền Chi Phối), principalities (các Chức Vương, Công Quốc), và powers (Các Quyền Bính).

Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo (Catechism of the Catholic Church hay CCC), trong các Mục từ 328-336 có tóm tắt về việc giảng dạy của Giáo Hội về bản tính và chức vị của các Thiên Thần trong trật tự tạo dựng của Thiên Chúa.

Trong tiếng Do Thái, tên của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae có nghĩa là: "Ai là Người Giống Như Thiên Chúa?" (Who is like God?) được tôn kính như là vị lãnh đạo của đạo binh các Thiên Thần, là người sẽ chinh phục Xatan và bè lủ ma quỷ của nó, và cũng được xem như là người bảo vệ cho Giáo Hội.

Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, tên trong tiếng Do Thái có nghĩa là: "Sức Mạnh Của Thiên Chúa" (Strength of God), là vị công bố ra ngày sinh của Gioan Tể Giả cho Ông Zachariah, và chẳng bao lâu, báo tin cho Đức Maria rằng Mẹ đã được chọn để trở thành Mẹ của Thiên Chúa chúng ta. Lời mở đầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel cho Đức Maria đó là: "Hỡi Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà," thì đây cũng chính là câu kinh quen thuộc mỗi khi chúng ta lần chuổi Mân Côi.

Còn Tổng Lãnh Thiên Thần Rafael, tên trong tiếng Do Thái có nghĩa là: "Bác Sĩ hay Thần Dược" (Medic or Ointment) của Thiên Chúa, là vị được đề cập đến bằng tên trong Sách Cựu Ước, Sách Tobia, vì chính Ông Tobia đã được vị Tổng Lãnh Thiên Thần này cứu chữa khỏi mù mắt, và hướng dẫn Ông trong suốt cuộc hành trình tìm về Chúa.

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ngừng nghĩ kêu gọi tất cả mọi người Kitô Giáo hãy năng đọc Kinh Cầu Nguyện đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae do Đức Cố Giáo Hoàng Lêô XIII soạn ra, và phải đọc Kinh đó mỗi ngày.

A. Prayer to Saint Michael

Saint Michael, Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the Devil. May God rebuke him, we humbly pray; And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the other evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. -- Pope Leo XIII

Lạy Thánh Micaê, Tổng Lãnh Thiên Thần, Hãy bảo vệ chúng con trong cuộc chiến đấu, vật lộn này. Hãy bảo vệ chúng con khỏi mọi sự tinh quái, mưu mô và xảo quyệt của ma quỷ, tội lỗi. Nguyện cầu Thiên Chúa hãy quở trách chúng, chúng con khiêm tốn cầu xin, xin Ngài hãy ra tay hành động, hỡi vị Hoàng Tử của nước thiên đàng, bằng chính sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa, xin Ngài hãy đẩy lui Satăn về lại chốn địa ngục và tất cả mọi tà ma, vẫn còn đang vơ vẫn lang thang trên khắp thế giới này để chúng làm hủy hoại đi tất cả các tâm hồn. Amen!

B. Prayer to Saint Gabriel

Blessed Saint Gabriel, Archangel, We beseech thee to intercede for us at the throne of divine mercy: As thou didst announce to Mary the mystery of the Incarnation, so through thy prayers may we receive strength of faith and courage of spirit, and thus find favor with God and redemption through Christ Our Lord. May we sing the praise of God our Savior with the angels and saints in heaven forever and ever. Amen.

Lạy rất Thánh Gabriel, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con cầu xin Ngài hãy chuyển cầu cho chúng con tại ngôi báu của lòng từ bi Chúa. Như Ngài đã công bố cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể, vậy cũng xin qua lời cầu nguyện của Ngài chúng con đón nhận được sức mạnh của đức tin và sự can đảm của tâm hồn, để từ đó thuận tìm đến với Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài thông qua Chúa Kitô, Chúa chúng con. Nguyện cho chúng con được hát bài ca tụng Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng con, cùng với các thiên thần và các thánh ở trên nước thiêng đàng bây giờ và mãi mãi. Amen!

C. Prayer to Saint Raphael

Blessed Saint Raphael, Archangel, We beseech thee to help us in all our needs and trials of this life, as thou, through the power of God, didst restore sight and give guidance to young Tobit. We humbly seek thine aid and intercession, that our souls may be healed, our bodies protected from all ills, and that through divine grace we may be made fit to dwell in the eternal Glory of God in heaven. Amen.

Lạy Rất Thánh Raphael, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con khẩn cầu Ngài hãy giúp đỡ chúng con trong tất cả mọi nhu cầu và những thử thách của cuộc sống này, để qua quyền năng của Thiên Chúa, giống như Ngài đã khẩn cầu để phục hồi lại thị lực và sự hướng dẫn đến cho chàng Tôbia trẻ tuổi. Chúng con khiêm tốn tìm đến sự trợ giúp và chuyển cầu của Ngài để tất cả mọi tâm hồn của chúng con được chữa lành, để tthân xác của chúng con được bảo vệ khỏi các bệnh suy yếu, để qua ân huệ của Thiên Chúa, chúng con xứng đáng được cư ngụ trong Vinh Quang bất diệt của Thiên Chúa trên nước thiêng đàng. Amen.

Anthony Lê

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.09.2007. 11:10