Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ca Tiếp Lên Lễ Ngũ Tuần

§ Xuân Ly Băng

Phiên dịch từ La ngữ Missale Romanum MICLIX, trang 248

Lạy Thánh Thần, xin thương tình ngự đến
Từ trời cao xin tỏa ánh quang minh
Xin ngự đến, lạy Cha kẻ cơ bần
Xin ngự đến, Đấng thông ban ân huệ
Xin ngự đến, Đấng soi lòng nhân thế
Thân lạy Ngài, Đấng an ủi tuyệt vời
Là thượng khách hiền dịu của lòng người
Là mát mẻ dịu dàng thông thoáng gió
Chỗ nghỉ ngơi trong cuộc đời gian khổ
Trong nồng nực là mát mẻ thanh lương
Đấng ủy lão khi lệ chảy u buồn
Ôi ánh sáng hồng phúc, xin soi chiếu
Tận đấy lòng của mọi người tín hữu
Không sức Ngài, chúng con bất lực thay
Nét tinh tuyền chẳng có một ai đây
Xin tẩy sạch những gì là ô uế
Xin tưới gội chỗ cằn khô hoang phế
Các thương tích xin mau mắn chữa lành
Làm nhu chuyển những đầu óc sỏi sành
Chỗ giá băng xin thương tình sưởi ấm
Và điều chỉnh những bước chân lầm lẫn
Bảy ơn thánh xin đổ xuống dạt dào
Tín hữu Ngài đang trông cậy khát khao
Ban công trạng và vững bền nhân đức
Ban cứu độ cuối cùng đầy diễm phúc
Trong niềm vui đến muôn thuở muôn đời.

Xuân Ly Băng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 23.05.2007. 18:26